Du kan klage på følgende enkeltvedtak til kommunen:
 

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først. 
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Slik kan du sende klage: 

Klagen sender du til Melhus kommune, enten på e-post eller i post:
E-post
Postadresse: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus

Ønsker du å snakke med noen i forbindelse med klagen kan du enten sende e-post til e-postadressen over eller ta kontakt på telefonnummer 72 85 80 00.

Vår besøksadresse er Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Før du besøker oss, anbefaler vi deg å ta kontakt for å gjøre en avtale.