Slik går du frem:
 

1. Kontakt barnehagens ledelse først:
Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen (kontaktinformasjon finner du på hver enkelt barnehage sin nettside). Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Kontakt barnehageeier:
Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier.
For kommunale barnehager kontakter du kommunalsjef Nina Hoseth på e-post eller telefonnummer 
934 12 767.
Kontaktinformasjon til private barnehageeier får du hos den enkelte barnehage.

3. Send klage eller bekymring til Trondheim kommune som tilsynsmyndighet
Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, verken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, enten på e-post, eller i brev til Trondheim kommune: 

  • E-post 
  • Postadresse: Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim

Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.