Formannskapet vedtok tirsdag 9. februar å videreføre den midlertidige, lokale forskriften. Det betyr at dette fortsatt gjelder i Melhus kommune:

  1. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring
  2. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer
  3. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer
  4. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet

Munnbind anbefales, men påbys ikke

Det er ikke påbudt med munnbind på offentlige steder i Melhus, men det anbefales å bruke det i situasjoner der det ikke er mulig å holde god nok avstand. Og det er selvfølgelig helt greit å bruke munnbind for den som ønsker det.

Lite smitte i Melhus nå - men grunn til årvåkenhet

Fortsatt er smittenivået i Melhus lavt, og vi ligger fortsatt på risikonivå 1, ut fra Folkehelseinstituttets risikovurdering.

Likevel er det grunn til å være litt på vakt, med flere utbrudd av det muterte viruset i Norge. Trondheim opplever utbrudd av det nå, som også har ført til karantene for flere personer i Melhus. Foreløpig anses situasjonen i vår nabokommune til å være under kontroll. Kommunene i Trondheimsregionen er likevel klare til å raskt innføre strenge tiltak dersom situasjonen skulle endre seg, og det gjelder også for Melhus.

Vi understreker at smittevernreglene er akkurat like viktig som før: God avstand, god hånd- og hostehygiene og at alle med symptomer og skrantende form holder seg hjemme. I tillegg er det ekstra viktig å begrense hvor mange personer du omgås; hold den sosiale kontakten nede. Det er effektivt for å hindre stor spredning av viruset. 

Forskrift siden nyttår

Lokal forskrift, blant annet med påbud om munnbind, ble først innført fra 1. januar 2021, senere videreført med noen endringer 12. januar, 26. januar og sist 2. februar. Ved siste forlengelse ble blant annet påbudet om munnbind fjernet.

Sakspapirene i formannskapsmøtet kan du lese her.