• Nå er det ikke lenger påbudt med munnbind i offentlige rom, men vi anbefaler å bruke det når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Hvis du ønsker å bruke munnbind på offentlige steder, er det selvfølgelig helt greit
  • Det er fortsatt påbudt med munnbind i kollektivtransporten; i drosjer, buss, kjøreskole og annen føreropplæring
  • Vi opphever også begrensningen på maksimalt ti sosiale kontakter per uke. Nasjonalt gjelder tiltaket om å ha maksimalt fem gjester i eget hjem av gangen

Dette gjelder nå:

Dette er den lokale forskriften for Melhus kommune, som ble vedtatt i formannskapsmøtet tirsdag 2. februar:

  1. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring.
  2. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.
  3. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.
  4. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet.

Forskriften trer i kraft 03.02.2021 og gjelder til 09.02.21.

Fortsatt strenge tiltak

Vi understreker at de strenge, nasjonale tiltakene gjelder fortsatt: Vi bør alle sterkt begrense hvor mange personer vi omgås, alle arrangementer, kampaktiviteter og sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Vi kan maksimalt ha fem gjester i eget hjem.

Og smittevernreglene gjelder så klart fortsatt: Minst en meters avstand, nøye og ofte håndhygiene og alle som får symptomer bør være hjemme og teste seg.

Time til test kan du bestille på melhus.kommune.no/korona.

Mindre smitte

Grunnen til at vi nå løsner litt opp på tiltakene, er at vi i flere uker har hatt vesentlig mindre smitte i Melhus, enn det vi opplevde rundt juletider. Vi ligger på risikonivå 1. De lokale tiltakene som ble innført i Melhus og andre kommuner nær oss rundt nyttår, svarte til risikonivå 3.

Oppfordrer til hjemmekontor og lite reising

Anmodningen fra Trondheimsregionen som gjaldt ut januar måned, gikk ut søndag. Den handlet i korte trekk om å ikke krysse kommunegrensene unødig, og hjemmekontor for alle med mulighet. Denne ble ikke videreført.

Likevel kommer vi og andre kommuner med en oppfordring om å fortsatt unngå unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene, og at alle som kan, jobber hjemmefra.