Formannskapet vedtok i dag, tirsdag 26. januar, å forlenge den lokale forskriften, som først ble vedtatt 31. desember 2020, senere videreført 12. januar med noen justeringer.

Dette er tiltakene: 

 1. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring
 2. Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til ti per uke
 3. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer
 4. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.
 5. Treningssenter kan holde åpent dersom det sørges for 2 meters avstand mellom de som driver fysisk aktivitet

Forskriften trer i kraft onsdag 27.01.2021 og gjelder til og med tirsdag 02.02.2021. Formannskapet kalles inn til nytt møte og vurdering av forskriften 02.02.2021.

Lite smitte i Melhus nå

Etter en periode med økende smitte rundt jul og nyttår, har Melhus nå hatt en god periode med lavt smittetrykk. Vi befinner oss mellom risikonivå 1 og 2. Sånn sett er det ikke et behov for lokale tiltak i Melhus. Likevel videreføres forskriften.

Årsaken er behov for en samkjøring av tiltak med våre nabokommuner i Trondheimsregionen, og med bakgrunn i den uavklarte smittesituasjonen med det muterte viruset på Østlandet.

Tiltak nasjonalt og regionalt

Samtidig har regjeringen videreført de strenge, nasjonale tiltakene som har vart siden 4. januar, med noen lettelser for barn og unge.

Vi minner også om anmodningen fra Trondheimsregionen om hjemmekontor og begrensning av reising på tvers av kommunegrensene.

Avstand og få nærkontakter

De to smittevernreglene som har størst effekt for å bremse smitte, er god avstand mellom folk og få nærkontakter. Forskriften legger vekt på nettopp disse to.

Vi understreker også hvor viktig det er at vi alle overholder avstandsreglene om minst en meter, helst to, også når vi bruker munnbind.

Les gjerne: Påbud om munnbind – spørsmål og svar

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

 • Butikker fellesareal på kjøpesentre på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester
 • I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder
 • Tros- og livssynslokaler lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten
 • Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell i fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg Påbudet gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger
 • Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid
 • Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.com