30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
09.02.2021 kl. 10:00 - 00:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 09.02.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 09.02.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 09.02.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 09.02.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 09.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2021 Ikon for filtype pdf215/1 Klage på dispensasjon - Kommuneplanens arealdel - fradeling boligtomter Vis (25) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001 - prinsippavklaring planavgrensning Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
18/2021 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan- Sagtunet boliger. - PlanID 2019008 - 1.gangsbehandling Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2021 Ikon for filtype pdfRetningslinjer "Konto etter Formannskapets bestemmelse" Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2021 Ikon for filtype pdfLokal forskrift om smitteverntiltak i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)