Besøksadresse:

Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, Melhus

Postadresse

 

Kontaktinformasjon

Rådgiver

Ingrid Stensby
Telefon: 72 85 86 07 eller 995 31 602
E-post

Programrådgiver (introduksjonsprogram) 

Mette Gimse
Telefon: 918 26 672 eller 72 86 85 09
E-post

Programrådgiver (introduksjonsprogram): 

Gulnura Mamytbaeva
Telefon: 476 35 809
E-post

Programrådgiver (introduksjonsprogram):

Agnes-Henriette Å. Hunsdal
Telefon: 482 34 476
E-post

Programrådgiver/praksiskoordinator:

Marius Barstrand Hanssen
Telefon: 72 85 86 35 eller 901 70 778
E-post

To-språklig assistenter og flyktningemedarbeidere: 

Astier Seyfu Asmelash
Telefon: 72 85 86 07 eller 909 39 165
E-post

Musa Izeldin
Telefon: 48180157
E-post

Flyktningetjenestens ansvarsområder

  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

  • Råd og veiledning av flyktninger

  • Informasjon om flyktninger, lover og rettigheter

  • Følge opp flyktningarbeidet i kommunen, som Norge har forpliktet seg til etter FNs Flyktningkonvensjon