Besøksadresse:

Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, Melhus

Postadresse

 

Kontaktinformasjon

Rådgiver

Ingrid Stensby
Telefon: 995 31 602
E-post

Programrådgiver (introduksjonsprogram) 

Mette Gimse
Telefon: 918 26 672 
E-post

Avdelingsleder

Gulnura Mamytbaeva
Telefon: 476 35 809
E-post

Boveileder

Marius Barstrand Hanssen
Telefon: 902 12 390
E-post

To-språklig assistent og flyktningemedarbeider

Astier Seyfu Asmelash (permisjon)
Telefon: 909 39 165
E-post

Rådgiver

Linn Woldmo
Telefon: 475 13 417
E-post

Flyktningetjenestens ansvarsområder

  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

  • Råd og veiledning av flyktninger

  • Informasjon om flyktninger, lover og rettigheter

  • Følge opp flyktningarbeidet i kommunen, som Norge har forpliktet seg til etter FNs Flyktningkonvensjon