Besøksadresse:
Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, Melhus
Postadresse
Telefon: 957 11 486

Flyktningetjenestens ansvarsområder

  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
  • Råd og veiledning av flyktninger
  • Informasjon om flyktninger, lover og rettigheter
  • Følge opp flyktningarbeidet i kommunen, som Norge har forpliktet seg til etter FNs Flyktningkonvensjon