2023 er barnehagen sommerstengt i ukene 28 og 29. 

I tillegg stenger barnehagen julaften, dagene i mellomjula inkludert nyttårsaften(uke 52), og dagene i påskeuka(hele uke 15).

Vi kartlegger behov for barnehageplass før sommerferien. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen.