Barnehagen stenger i ukene 29 og 30. I tillegg stenger barnehagen julaften, dagene i mellomjula inkludert nyttårsaften, og dagene i påskeuka.

Vi kartlegger behov for barnehageplass før sommerferien. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen.