• 70 personer har fått sin andre dose denne uka: Pasienter på sykehjemsavdelingene på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter, samt noe helsepersonell. Disse fikk sin første dose i uke 2
  • 140 personer i gruppa 85 år og eldre, har fått sin første dose denne uka
  • Totalt har vi nå satt 620 doser
  • 140 personer har fått begge dosene, og er ferdig vaksinerte

På bildet ser vi gjengen som utgjør vaksinasjonsgruppa i Melhus kommune. Det er fra venstre: Sykepleier Ida Bakke, kommunefarmasøyt Marianne Thoresen, helsesykepleier Laila Reitan Sundet og sykepleier Anne Jøraandstad. 

Godt egnet lokale

- Det har fungert veldig bra i lokalene i Melhus bedehus. Det er et egnet lokale med stor plass. Det er viktig, slik at vi greier å holde god nok avstand, sier kommunefarmasøyt Marianne Thoresen som leder vaksinasjonsgruppa.

Denne uka har de fått hjelp til vaksineringen av sykepleiere fra hjemmetjenesten, og i neste uke vil sykepleiere fra institusjonstjenesten bidra under vaksineringen.

Vaksinering i neste uke 

Neste uke får vi mellom 240-280 vaksinedoser. De skal også settes på Melhus bedehus.

Også neste uke vil vi ringe til de som får tilbud om vaksiner. Da avtaler vi tidspunkt for vaksinen.

Det er ikke nødvendig å ta kontakt med oss. Alle får tilbud om vaksine, men foreløpig er det få doser, så det vil ta tid. Vi følger Folkehelseinstituttets prioritering over hvem som skal få vaksinen først. 

Ofte stilte spørsmål

Mange har spørsmål rundt vaksineringen, og her svarer kommunefarmasøyt Marianne Thoresen på noen av de som har kommet inn denne uka:

Skal alle vaksineres i lokalene til Melhus bedehus?

- Ja. Foruten de som fikk sin første dose på Bruatunet på Lundamo, de vil også få sin andre dose der.

Hvorfor skal vi bare vaksinere i Melhus bedehus, og ikke rundt om på de andre tettstedene i Melhus?

- Vaksinene er følsomme for transport. I tillegg er det mest hensiktsmessig for oss å ha ett sted der vi setter vaksinen. Det vil kreve mye å frakte vaksinene og rigge opp utstyret vi trenger på ulike steder. Lokalet må være egnet, da vi er avhengige av god nok avstand. I tillegg er det forutsigbart at vaksinasjonen skjer på ett og samme sted i månedene fremover i Melhus.

Hva med dem som ikke greier å komme seg til Melhus bedehus?

- Vi vil være behjelpelig, slik at folk skal komme hit for vaksinering. Men vi håper at pårørende og frivillige vil være behjelpelige med å bringe de som har behov for skyss for å komme seg ned til Melhus bedehus. Vi kommer med mer informasjon om samarbeid med frivillige knyttet til vaksineringen.

Dersom det er helt umulig for deg å komme til Melhus bedehus for å ta vaksinen, kan vi komme hjem til deg for å sette den.

Bilde av helsesykepleier Laila Reitan Sundet som setter vaksine på sykepleier June Vehn Jensvold, som jobber på Buen helse- omsorgssenter. Denne dagen hjalp hun også til med vaksineringen på Melhus bedehus.
Bilde av helsesykepleier Laila Reitan Sundet som setter vaksine på sykepleier June Vehn Jensvold, som jobber på Buen helse- omsorgssenter. Denne dagen hjalp hun til med vaksineringen på Melhus bedehus.