Her fikk de bli med inn på avdelingene og snakket med beboere, ansatte og avdelingsledere. Etter en lang periode med restriksjoner på besøk til våre helse- og omsorgssentre ga mange uttrykk for at det både var lærerikt og godt å komme på besøk.

Besøkene skjedde tirsdag 10. og torsdag 12 mai, etter initiativ fra gruppelederne i kommunestyret.

På sentrene fikk de blant annet treffe kjøkkensjefer, som fortalte om matlagingen, transport av mat, sammensetning og tilpasning av maten til de ulike brukerne. Avdelingsledere snakket om forskjellene mellom institusjon og bofellesskap, aktivitetstilbud, arealet hos beboerne, ulike behov og bruk av hjelpemidler på de ulike rommene.

Veivalgprosjektet i kommunestyret tirsdag

Besøkene kom i stand i forbindelse med prosjektet Veivalg for helse og velferd og den politiske behandlingen av dette.

Saken har vært oppe i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utvalg for helse, oppvekst og kultur, formannskapet og skal i dag, tirsdag 24. mai oppe til endelig behandling i kommunestyret.

Du kan følge møtet og behandlingen av denne og mange andre spennende saker på Kommune-TV. Møtet starter klokka 16.

Mer informasjon

Prosjektet Veivalg for helse og velferd har pågått gjennom vinteren og våren, og involverer hele helse- og velferdssektoren. Delrapport 1 (PDF) ble behandlet i kommunestyret i mars, og nå er det delrapport 2 (PDF) som står for tur.

Her kan du lese hovedtrekkene ved det som nå skal opp til politisk behandling. Forebygging, styrking av hjemmetjenester og aktivitet og tilbud i alle distrikter er stikkord.

På melhus.kommune.no/veivalg finner du all informasjon om prosjektet.

 

2.JPG

1.JPG