Opptrekking av vaksiner
Opptrekking av vaksiner gjort av kommunefarmasøyt Marianne Thoresen

Selv om det ikke vil komme så mange vaksiner som først antatt, vil mest sannsynlig alle over 18 år få tilbud om sin første dose i løpet av sommermånedene. Det skal settes mange doser i Melhus bedehus i ukene og månedene fremover. Dette skjer samtidig med at vi alle skal ta ut ferie.

En sterk oppfordring: 

Vi har en klar henstilling til alle om å ta den vaksinetimen de får tildelt. Det medfører mye ekstra arbeid for oss dersom for mange ber om å få vaksinen på et senere tidspunkt.

Vi er avhengige av at de aller fleste kommer til oppsatt time, slik at vi får vaksinert så mange som vi har mulighet til gjennom sommeren. Hvis for mange takker nei, får vi et stort etterslep av folk som må vaksineres på et senere tidspunkt.

Tre uker etter første dose er satt, vil du ha en god beskyttelse mot alvorlig sykdom av koronaviruset. 

Viktig å svare på SMS’en fra oss

Vi sender ut SMS med tilbud om time til vaksine. Du vil få fire svaralternativer i SMS’en:

  • JEG BEKREFTER TIMEN
  • TIMEN PASSER IKKE
  • JEG ØNSKER IKKE DENNE VAKSINEN
  • SENDT TIL FEIL PERSON?

Det er viktig å besvare den med ett av disse alternativene. Får du ikke til å besvare den, kan du ringe oss på telefon 902 44 833. Dette nummeret står også i SMS’en.

Følg med på vår vaksineside: melhus.kommune.no/vaksine, og på koronasiden vår

Spørsmål og svar om vaksinering i sommer: 

Vil alle over 18 år i Melhus få tilbud om vaksine i løpet av sommeren?

Vi tror vi kan anslå at alle over 18 vil få tilbud om vaksine i løpet av august måned. NB: Dette er et foreløpig estimat, det kan skje endringer. 

Vet vi hvor mange vaksiner vi får?

Ennå kjenner vi leveransene bare 1,5 uke frem i tid. Melhus er blant kommunene som får færre vaksinedoser på grunn av skjevfordelingen. I tillegg meldte FHI nylig at det kommer færre doser til Norge enn det de først hadde beregnet. Samtidig skal vi etter planen få flere doser fra uke 28, det vil si fra midten av juli.

Sammenlignet med Trondheim kommune vil vi ligge omtrent en til to uker bak dem.

Hvor lenge før timen får jeg innkalling per SMS?

1-2 uker før oppsatt time. Det er såpass kort tid fordi vi ikke kjenner leveransene lenger enn to uker frem i tid.

Hva hvis jeg har lagt ferieplaner når jeg får time; kan jeg utsette den?

Dersom timen ikke passer, kan du velge å svare at du ønsker en annen time på SMS’en du får tilsendt. Da får du tilbud om vaksinen på et senere tidspunkt.

Vi understreker hvor viktig det er at de fleste takker ja til den timen de får tilbudt, slik at vi får vaksinert flest mulig gjennom sommeren.

Hvor stor er kapasiteten på vaksineringen i Melhus bedehus?

På full kapasitet kan vi vaksinere 84 personer i timen. Vi har god kapasitet dersom det kommer store leveranser.