Nasjonale sikkerhetsmyndigheter forventer at svindelforsøkene vil øke i omfang i tida framover. Derfor går vi ut med informasjon om hvordan vi i Melhus kommune vil kontakte våre innbyggere for å tilby vaksine.

Vaksinen er gratis

Koronavaksinen er gratis, og uten egenandel. Det er ikke mulig å betale for å rykke fram i vaksinasjonskøen.

Melhus kommune vil aldri be om betaling, kontonummer eller andre bankdetaljer når vi kontakter deg om vaksine.

Blir du tilbudt koronavaksine mot betaling og/eller for å rykke fram i køen, er det altså noen som prøver å lure deg.

Slik tar vi kontakt med deg om koronavaksine:

Fram til nå har vi ringt alle som har fått vaksine. Snart begynner vi også å kalle inn til vaksinering på SMS.

Blir du kontaktet om koronavaksine på en annen måte enn telefon og SMS eller av andre aktører enn Melhus kommune, er det tegn på at noen prøver å lure deg.

En slik SMS fra Melhus kommune vil inneholde tidspunkt for vaksinering og en lenke til vaksineavtale.no. Avsender på SMS-en vil være «Smittevern». Hvis du klikker på lenken, får du fire valg:

  • JEG BEKREFTER TIMEN
  • TIMEN PASSER IKKE
  • JEG ØNSKER IKKE DENNE VAKSINEN
  • SENDT TIL FEIL PERSON?

Svarer du TIMEN PASSER IKKE vil du få tilbud om et nytt tidspunkt. Du kan også bekrefte eller avslå timen ved å ringe telefonnummeret som står oppgitt i SMS-en.

Slik ser SMS-en og vaksineavtale.no ut: 

Bilde av hvordan SMS-en med tilbud om vaksine vil se ut


Bilde av hvordan bestillingen av time til vaksinering vil se ut


Bilde av hvordan bekreftelsen på vaksinetimen vil se ut

Ikke kontakt oss – vi kontakter deg

Det er ikke nødvendig å ta kontakt med oss. Alle vil få tilbud, men det er begrenset med vaksiner foreløpig. Sjekk om vi har riktige kontaktopplysninger om deg. 

Se også våre temasider om korona og koronavaksine