Ungdomsrådet har siden 2011 hatt ett formelt samarbeidet med Naimas barnehjem i Taveta. Ungdomsrådet har en samarbeidsavtale med barnehjemmet som fornyes hvert 3.år i forbindelse med at ungdommer fra UR besøker barnehjemmet. Avtalen skal fornyes i 2022 og den forplikter ungdomsrådet til å samle inn penger som overføres i desember hvert år. Ungdomsrådet har også i 2021 solgt kjeks og kakebokser til inntekt for barnehjemmet og overførte i desember litt over 10.000 kr. som ble overskuddet etter salget.

Ungdomsrådet jobber hele tiden med å få flere til å samle inn penger til barnehjemmet og i de siste årene har det vært mange skoler og andre (for eksempel elevbedrifter) som har samlet inn eller gitt penger til barnehjemmet. Da er ungdomsrådet alltid ut og forteller om barnehjemmet og viser frem bilder, og formidler takk fra barna i Taveta og forteller hva pengene skal brukes til.

Gauldal videregående skole samlet inn penger til barnehjemmet i 2020, og i begynnelsen av 2021 besøkte ungdomsrådet skolen og takket dem for pengene og jobben de hadde gjort. De fikk tilbakemeldinger fra både elever og lærere at de synes dette var veldig bra opplegg og at de hadde lært mye.

Høyeggen skole samlet inn 18.000 kr. til barnehjemmet i 2021.

I 2021 vant elevbedriften “Spikergutta” prisen for fylkets beste elevbedrift. Prisen på denne premien er 5000 kr. De valgte å gi hele summen til barnehjemmet. En annen elevbedrift som ga penger til barnehjemmet var “Møtemat”, som ga sitt overskudd på 2404 kr.

Ungdomsrådet har hatt en vervekonkurranse i samarbeid med Venneforeningen for Naimas barnehjem, for å få flere til å bistå.

Ungdomsrådet har også kontakt med Melhus videregående skole for samarbeid i 2022.