Gåsbakken skole og barnehage har hatt et langvarig samarbeid med Samwel Melita og Jipe Masaiini (masai-barnehagen) som nå er utvidet med Samwell sin etablering av en ny barneskole i samme område, Mata Junior Academy. Skolene har felles uteskolesatsing, bl.a. kompostering av matavfall.

De siste årene har de gjennom helseutvekslingsprosjektet og Ungdomsrådets engasjement kunnet overbringe bilder, tegninger og brev mellom de to skolene. Komposteringen i skole og barnehage fortsetter som før med utvidelse til kjøkkenhage. Dette ønsker de fortsatt å dele med Masai-barnehagene og den nyetablerte barneskolen. Økt aktivitet ønskes nå etter at Corona er avtagende.