Er du mellom 15 og 22 år, kan du komme deg trygt hjem fra sammenkomster ved å benytte deg av ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp".

Skyssen bestilles hos Melhus taxisentral, telefon 72 87 02 84, før klokka 22.00 samme kveld som du skal ha skyssen.

Bestillingen skal inneholde hentested, tidspunkt og bestemmelsessted.

Ordningen er et trafikksikkerhetstiltak og gjelder først og fremst i forbindelse med større arrangement innen egen kommune, uavhengig av hvor lang strekningen er.
Dersom turene går ut over kommunegrensen, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen og til bestemmelsesstedet. Unntak er ved henting fra offentlige arrangement i Buvika, Skaun, Støren, Klæbu og Byneset, da gjelder ordningen så fremt hjemstedet du skal kjøres til er i Melhus kommune.

Prisen er kr. 50,- pr. person.

"Trygt hjem for en 50-lapp" er et trafikksikkerhetstiltak som Melhus kommune og drosjene i Melhus samarbeider om å gjennomføre. Ordningen finansieres av Trøndelag fylkeskommune og Melhus kommune.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Torill Marie Sitter, kultur og fritid.
Telefon 72 85 81 05 
E-post