Med utgangspunkt i dette spørsmålet ble prosjektet E ME! etablert i 2022, i samarbeid og med midler fra KS Absolutt og statsforvalteren i Trøndelag. 

Prosjektet vil ta i bruk mange ulike metoder i den videre utviklingen. Det skal gjøres i tett samarbeid med ungdommen i kommunen, hovedsakelig gjennom skolene men også i andre fora. 

Prosjektets hovedmål: 

Styrke ungdom i Melhus kommune til å ta en aktiv rolle i utviklingen av eget oppvekstmiljø og i eget liv. 

Prosjektets undermål: 

  1. Styrke ungdoms psykiske helse og hindre utenforskap ved å lytte til ungdommens behov og legge til rette for aktivitet som skaper motivasjon og mestring 
  2. Fornye rammene for ungdoms vilkår for medvirkning i klasseråd, elevråd, ungdomsråd, jfr Kommuneloven 
  3. Strukturere samarbeidet mellom forebyggende team og ungdommene for å skape felles praksis og et likeverdig tilbud på skolene 

Noen av aktivitetene som er gjennomført, og som kommer i regi av E ME!

  • Skibuss til Vassfjellet
  • Innovasjonscamp på ungdomsskolene
  • Flytebrygge og discgolf på Svorksjøen
  • Ungdomsinfluenser (mer info kommer i august)
  • Åpen Hall for ungdom (mer info kommer i august)
  • Elevrådskontaktnettverk

Illustrasjonsbilde av E ME!

Lurer du på noe? 

Ta kontakt med prosjektleder Maria Spjøtvoll: