Torsdagsklubben (som er på mandag)

Buen mandager kl. 17.30
Aldersgruppe: fra ca. 18 år og oppover.

Musikk, dans, sosialt samvær, konkurranser bl.a. Har egen facebookside for oppdatert informasjon.

Turgruppe 

Mandager kl. 17 (før Klubben).

Dansegalla 

Melhus kommune arrangerer dansegalla en gang i året sammen med Trondheim kommune. Har egen facebookside for oppdatert informasjon.  

Øvrige åpne tilrettelagte fritidstilbud

Her har vi samlet en oversikt over fritidstilbud som er tilrettelagt for alle i Melhus og omegn

Tilskudd til turer, kultur og fritidstilbud 

Kultur og fritid gir økonomisk støtte til enkeltpersoner som ønsker å dra på tur og til lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for denne målgruppen. Støtten behandles på grunnlag av innsendt søknad.

I søknaden beskriver du kort innholdet/aktiviteten du søker tilskudd for, navn på mottaker av tilskudd, budsjettoversikt og søknadssum og dato for når aktiviteten(e) er tenkt gjennomført. Søknaden sender du Melhus kommune, Kultur og fritid v/ Marit Grendal, epost: marit.grendal@melhus.kommune.no. Det kan søkes gjennom hele året.