Torsdagsklubben (som er på mandag)

Buen mandager kl. 17.30
Aldersgruppe: fra ca. 18 år og oppover.

Musikk, dans, sosialt samvær, konkurranser bl.a. Har egen facebookside for oppdatert informasjon.

Turgruppe 

Mandager kl. 17 (før Klubben).

Dansegalla 

Buen mandager kl 17.30 Aldersgruppe: fra ca. 18 år og oppover. Musikk, dans, sosialt samvær, konkurranser bl.a. Melhus kommune arrangerer dansegalla en gang i året sammen med Trondheim kommune.ar egen facebookside for oppdatert informasjon.  

Tilskudd til turer, kultur og fritidstilbud 

Kultur og fritid gir økonomisk støtte til enkeltpersoner som ønsker å dra på tur og til lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for denne målgruppen. Støtten behandles på grunnlag av innsendt søknad.

I søknaden beskriver du kort innholdet/aktiviteten du søker tilskudd for, navn på mottaker av tilskudd, budsjettoversikt og søknadssum og dato for når aktiviteten(e) er tenkt gjennomført. Søknaden sender du Melhus kommune, Kultur og fritid v/ Marit Grendal, epost: marit.grendal@melhus.kommune.no. Det kan søkes gjennom hele året.