Vi hadde en kraftig økning i antall covid-tilfeller i forrige uke. Totalt registrerte vi 524 tilfeller i uke 4, mens vi i uke 3 hadde 154 tilfeller. Dette får konsekvenser på flere måter, blant annet økt sykefravær hos ansatte og flere ansatte som må være hjemme med syke barn. I tillegg må vi være ekstra årvåkne for pasienter og brukere i institusjonene våre.

Besøkende i institusjoner må bruke munnbind

Med den økte smitten rundt oss, minner vi om følgende regler ved besøk i våre helse- og omsorgsinstitusjoner:

  • Besøkende skal bruke munnbind ved besøk i institusjon. Dette gjelder under hele besøket –også inne på besøksrom/pasientrom.
  • Besøkende som får påvist covid-19 etter å ha vært på besøk hos en pasient ved et sykehjem, skal informere sykehjemsavdelingen snarest mulig.
  • Besøkende som er definert som nærkontakter med en person som har fått påvist covid-19, skal ikke besøke sykehjemmet. Dette gjelder uansett vaksinestatus.

Sykehjemmene vurderer fortløpende besøksordningene i de ulike institusjonene ut fra smittesituasjonen og bemanningssituasjonen i de ulike sykehjemsavdelingene.

Dette betyr at vi ved stort smittetrykk (blant ansatte eller besøkende) vil kunne redusere tilbudet om besøk til pasientens nærmeste. Antallsbegrensninger vil også være aktuelt. Dersom det er smitte blant pasienter, må vi påregne besøksstans i en periode ved den berørte avdelingen.

Smitteøkning og fravær i skoler og barnehager

Også flere av skolene og barnehagene våre preges nå av mye sykdom og fravær blant ansatte og barn. Den enkelte skole og barnehage har direkte dialog med de foresatte i Vigilo om eventuell redusert åpningstid eller digital undervisning.

Endrede råd for hvordan du skal ta selvtester

Folkehelseinstituttet (FHI) har mandag 31. januar gått ut med oppdaterte råd om selvtesting. Det nye er at du bør ta testing i både hals og nese.

En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten, skriver FHI.

Prøven tas først fra svelget/halsen, og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen

Hvem skal ta PCR-test og hvem skal ta selvtest?

Hovedregelen er at alle med symptomer skal ta en selvtest.

Våre ansatte som svarer på koronatelefonen, får jevnlig spørsmål om hvem som skal bekrefte en positiv selvtest med PCR-test og hvem som kan nøye seg med selvtesten.

Følgende grupper frarådes nå å ta PCR-test:

  • Du som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose")
  • Du som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre månedene.

Ved positiv selvtest, registrerer du resultatet her.

Trening etter covid-19

Når og hvordan kan du gjenoppta trening etter å ha hatt covid-19? I denne artikkelen får du råd og tips om hvordan du kommer i gang igjen.