Denne uka (uke 7) setter vi 210 doser. Halvparten går til dose nummer to til de som fikk sin første dose i uke 4. Siste halvpart er første dose til personer i aldersgruppa 75-84 år.

I løpet av uka passerer vi tusen doser, hvorav 280 er ferdig vaksinerte med to doser. 

Vi følger prioriteringen til Folkehelseinstituttet for hvem som skal få vaksinen først. Denne kan endres underveis.

Vi tar kontakt

Vi ringer for å gi tilbud til alle personene i den gruppa vi nå vaksinerer. På telefon avtaler vi tidspunkt. Vi vaksinerer på Melhus bedehus.

Det er ikke nødvendig å ta kontakt med oss for å avtale time. Vi ringer deg! Vi vil sørge for at alle skal få tilbud om vaksine.

Vi oppfordrer pårørende og frivillige til å bistå med skyss til de som har problemer med å komme seg til Melhus sentrum. Hvis det er umulig for deg å ta deg til Melhus bedehus, kan vi komme hjem til deg og sette vaksinen.

Selv om vi anbefaler å ta vaksinen, understreker vi at det er frivillig.

Det vil ta tid

Rundt 950 personer tilhører aldersgruppa 75-84 år i Melhus. I og med at det fortsatt er en begrenset mengde vaksiner som kommer, vil det ta tid før denne gruppa er ferdig vaksinert.

Foreløpig kjenner vi til leveransene bare et par uker frem i tid. De første ukene vil mengden vaksinedoser være omtrent likt som i dag, før vi forventer at det vil komme en god del flere om noen uker, kanskje måneder.

Mye er usikkert ennå, det er derfor vanskelig å si noe helt sikkert. Men vi er klare til å gjennomføre vaksinering i stor skala, når det blir tid for det.

Nye vaksinetyper etter hvert

Foreløpig har vi fått vi én type: Vaksinen fra Pfizer/BioNTech. I tillegg er to andre vaksinene fra Moderna og AstraZeneca godkjent i EU og Norge. Sistnevnte anbefales foreløpig ikke til personer over 65 år og personer i risikogruppene.

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.

 

På bildet øverst i saken ser du gruppa som er ansvarlige for vaksinasjonen i Melhus kommune. Fra venstre: Ida Bakke (sykepleier), Marianne Thoresen (kommunefarmasøyt), Laila Reitan Sundet (helsesykepleier) og Anne Jøraandstad (sykepleier).