Du søker om plass på SFO via det oppvekstadministrative systemet Vigilo. Husk: Søknad må skje via nettleser, ikke via appen.​

Alle elever får plass. Det er også mulig å søke om SFO-plass i løpet av skoleåret. 

Plass før skolestart? 

NB: Dersom du ønsker plass før skolestart, må du søke innen 1. mars

Vigilo

På Vigilo kan foreldre og foresatte håndtere "alt på ett sted", enten det gjelder søknad om plass, prismoderasjon eller kommunikasjon med skole og SFO. 

Moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra skoleåret 22/23

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen vil komme på høring i løpet av våren, og skal etter planen fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023.

Melhus kommune vil komme med mer informasjon om dette når nye forskrifter er vedtatt. Det må derfor søkes plass etter de vedtektene som er gjeldene. Det vil bli mulig å tilpasse SFO-plassen for 1. trinnselever etter ny forskrift før skolestart.