Du søker om redusert foreldrebetaling via foreldreportalen Vigilo. (Du må logge inn med BankID eller IDporten.)

NB: Du må søke via web, ikke appen. Vigilo har en hjelpeside, som steg-for-steg viser hvordan du søker. 

Dokumentasjon:

Det er nødvendig å legge ved dokumentasjon på familiens inntekt. Det vil si siste skatteoppgjør, eller de to siste lønnsslippene. Dette må ligge ved før vi kan fatte vedtak om redusert foreldrebetaling. 

Søknadsfrister: 

Du kan søke gjennom hele skoleåret. Søknaden må være levert innen 1. i den måneden dette skal gjelde fra. 

Hvis du ønsker å søke for skoleåret 2021-2022, må du søke etter 1. juni 2021. Søknader som kommer inn før denne datoen, vil gjelde for skoleåret 2020-2021. 

Fra 1. august 2021 innføres nye satser for redusert foreldrebetaling:

  • Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekter
  • Dette gjelder for alle elever som har SFO-plass, fra 1.-4. trinn

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du ytterligere informasjon om foreldrebetaling for skolefritidsordning. 

Moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra skoleåret 22/23

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen vil komme på høring i løpet av våren, og skal etter planen fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023.

Melhus kommune vil komme med mer informasjon om dette når nye forskrifter er vedtatt. Det må derfor søkes plass etter de vedtektene som er gjeldene. Det vil bli mulig å tilpasse SFO-plassen for 1. trinnselever etter ny forskrift før skolestart.