Spørsmål om tilbudet rettes til den enkelte skole.
Grunnskoler med barnetrinn skal gi tilbud om skolefritidsordning for barn på 1.- 4. trinn og barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.

Åpningstider

Den enkelte SFO kan justere åpningstiden etter lokale behov. 
Vil du vil gi tilbakemelding til din SFO? Ta kontakt eller send en skriftlig henvendelse. 

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.