– Dette er en veldig spennende stilling. Jeg er veldig glad for å være den som ble valgt, sier Traa. 

Den siste tida har hun jobbet som folkehelsekoordinator i Nærøysund kommune. Traa har en bachelor i livsstilsendring og folkehelse og en master i folkehelsevitenskap. Hun er opprinnelig fra Haugesund, og har nå bosatt seg i Buvika.

Kontaktperson for idretten

Traa blir vår nye kontaktperson for lag og foreninger som henvender seg til kommunen.  

– Jeg skal veilede, rådgi og svare på spørsmål fra idrettslag som trenger hjelp fra oss. Nå blir jeg det faste kontaktpunktet for lagene, og så koordinerer jeg internt og kobler på andre fagpersoner når det er nødvendig, sier Traa.

En av oppgavene til Traa blir å følge opp kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og anlegg 2021-25. I denne planen ligger ei prioriteringsliste for de ettertraktede spillemidlene, som brukes for å realisere nye anlegg.

Ha løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i kommunen

Traa får også ansvaret for å organisere kommunens folkehelsearbeid, som innebærer et bredt spekter av oppgaver. 

– Jeg skal følge med på helsetilstanden hos innbyggerne i Melhus. Her ligger vi ganske godt an. Basert på de utfordringer og muligheter disse dataene viser, skal aktuelle tiltak foreslås, sier Traa.  

Hun blir også kommunens prosjektleder i prosjektet Trygg og tydelig i Melhus, som har finansiering gjennom Program for folkehelse 2022-2023.

Fysiske prosjekter

Traa skal også følge opp utviklingen av turstier i områdeplanen for Melhus sentrum, inkludert å søke tilskudd til nye prosjekter fra potensielle finansieringskilder.

Et beslektet prosjekt er Miljøpakkens snarveier, der vi har tilgang til midler for å etablere eller ruste opp snarveier i kommunen. Vi vil gjerne ha forslag til tiltak.

Å få realisert en folkehelsetrapp bak rådhuset står også på agendaen.