Status: Planlegging av nye tiltak og utføring av tiltak foregår

Sted: 

Melhus kommune

Tidsperspektiv:

Tiltak gjennomføres løpende fra høsten 2022 og utover 2023. 

Planlagte tiltak: 

  • Snarveg med belysning Ler - Flå skole/Lykkjvegen – Anleggsarbeid startet opp sept. 23, ferdigstilling i løpet av høsten 23. 
  • Snarveg med belysning Lundamo - Svingen/Åkerløkkvegen – Anleggsarbeid startet opp sept. 23, ferdigstilling i løpet av høsten 23.
  • Snarveg med belysning Varmbu - Darres veg/Stabells veg – Ferdigstilt høsten 2022

Hensikt og prosess: 

Prosjektet har som formål å gjennomføre mindre tiltak innen gange, sykkel og trafikksikkerhet rundt i kommunen. Tiltakene har som mål å øke trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for myke trafikanter. Prosjektet finansieres av Miljøpakken. 

Kommunen ønsker gjerne innspill til tiltak som kan gjennomføres. 

Tiltakene vil typisk være enkle små prosjekter uten behov for reguleringsplan og omfattende prosjektering. Et typisk prosjekt kan være etablering av enkle snarveger og belysning. Tiltak ved kommunal- eller fylkeskommunal veg og offentlig grunneiendom vil prioriteres. 

Tiltak må være i samsvar med Miljøpakkens mål og i henhold til generelle føringer i byvekstavtalen for å kunne gjennomføres.

Parter:

Arbeidet utføres av enheten Teknisk drift.

Har du innspill eller spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Amalie Berg eller Adrian Wensaas