Organisasjonsnummer: 938726027

Kommunenummer: 5028.

Bankkontonummer: 8601.05.39279