Organisasjonsnummer: 938726027

Kommunenummer: 5028

Bankkontonummer: 4213.56.89488 (NB: Nytt fra 1. mai 2023)