Med ca. 16.500 innbyggere er Melhus den femte største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen, i et variert landskap med både jordbruksområder, fjell og store skogområder. Her har du naturen tett på, med muligheter for mange gode opplevelser både sommer og vinter.

Melhus er dessuten rik på historie, og har en helt unik tilstedeværelse i sagalitteraturen.
Les mer på www.sagauka.no