Bakgrunn og historie

Kommunevåpenet er tegnet av Halvard Trætteberg. Det ble godkjent ved kongelig resolusjon 08.11.1979: « På rød bunn en gul knestående bueskytter». Motivet skal henspille på Einar Tambarskjelve fra Melhus, berømt som høvding og bueskytter ved Olav Tryggvasons side i slaget ved Svolder. Figuren var opprinnelig tegnet for Sør-Trøndelag fylkeskommune i 1929-30, men ble ikke tatt i bruk. I heraldikken skal ikke menneskeskikkelser fremstille en bestemt person. Heraldisk sett er derfor bueskytteren bare å oppfatte som en mannsskikkelse. For Melhus vil motivet imidlertid ha en helt spesiell betydning.

Bruk av kommunevåpenet

Kommunevåpenet i Melhus omfattes av «Normalforskrifter for bruk av kommunevåpen», samt straffelovens § 328 (4) som omhandler det generelle forbudet mot uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller merke.
Andre aktører skal ikke bruke våpenet og flagget uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen.