Etter 97 påviste tilfeller av covid-19 i Melhus i uke 50, har jula så langt vært roligere. I uke 51 (20.-26. desember) registrerte vi 34 tilfeller, som er omtrent på samme nivå som det har vært gjennom seinhøsten. Denne trenden ser ut til å fortsette i romjula, med 18 registrerte tilfeller de siste fire dagene.

Snaut 400 har testet seg på teststasjonen vår siden 20. desember.

Takk for at du bidrar!

Vi takker for at innbyggerne i Melhus har fulgt oppfordringene om å følge de gjeldende nasjonale smittevernreglene: 

  • Hold en meter avstand til andre enn de du bor med
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg
  • Bruk munnbind når du ikke kan holde en meter avstand
  • Hold deg hjemme og test deg når du er syk

Når vi nå skal feire nyttår minner vi om det fortsatt er viktig at vi følger smittevernreglene.

Det er svært viktig at vi klarer å holde smitten nede til vi har fått gitt oppfriskningsdosen (tredje dose) til flest mulig.

Mange får vaksine på nyåret

Vi er klar til å vaksinere nå på nyåret, og det er tidsintervallet på 4,5 måneder mellom dosene som setter grenser for hvor mye vi kan vaksinere. Neste uke vaksinerer vi 1600 innbyggere. Hittil har vi tilbudt vaksinetime til alle den første aktuelle dagen etter at det har gått 4,5 måneder. I romjula har 355 personer fått vaksine.

Veldig mange i Melhus fikk sin andre dose i midten og slutten av august. Det vil si at mange er klare for oppfriskningsdose rett etter nyttår. Vi vil fortløpende sende ut SMS med tilbud om time når det har gått lang nok tid.

Tester ansatte i barnehager og skoler og barn på skoler

Skoler og barnehager i Melhus kommune starter opp på gult nivå på nyåret.

Vi prioriterer å teste alle skolebarn og ansatte på skoler og barnehager før oppstart tirsdag 4. januar. Testingen vil skje på den enkelte skole og barnehage. Foreldre og foresatte vil motta egen informasjon på Vigilo. Det er frivillig å ta testen, men det anbefales.

Barnehagebarn skal fremdeles være hjemme om de har symptomer eller ved usikkerhet. Se Folkehelseinstituttets råd (flytskjema) om når du skal du holde barn hjemme fra skole og barnehage.