Det er utarbeidet et innspillskjema som skal benyttes og fylles ut for å komme med konkrete innspill til planarbeidet. I veiledning for utfylling av innspillskjema (pdf) gis det en nærmere beskrivelse av hva innspillet skal inneholde og hva som skal vurderes og kommenteres ved utfylling av innspillskjemaet.  

Nyttige verktøy:

Kommunens kartløsning

Kartløsningen kan i kombinasjon med databaser fra Miljødirektoratet, Norges geologiske undersøkelse, Direktoratet for mineralforvaltning og Interkommunal arealplan (IKAP) brukes til å finne informasjon og dokumentasjon på hva som er registrert om NÅ-situasjonen på et areal.  

Innspill sendes: 

postmottak@melhus.kommune.no
eller
Melhus kommune/plan, postboks 55, 7221 Melhus. Markeres med «enhet plan-innspill».  

Frist er 20. juni 2021 

Kunngjøringen er gjort offentlig i følgende kanaler:  

  • Melhus kommunes hjemmeside  
  • Melhus kommunes facebook-side  
  • Trønderbladet (20.april)

På denne siden finner du alt som handler om kommunedelplanen for grus, steinbrudd og deponi.

Har du spørsmål kan du kontakte rådgiver for plan Simen Nakstad på e-post eller telefon: 469 53 344