Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lag og foreninger

Søknadsfrist er 1. mai. 

Lag og foreninger kan søke om grunn- og aktivitetstilskudd og drifts- og vedlikeholdstilskudd for 2024. 

Kun frivillige lag kan søke om tilskudd. Det bemerkes at det ikke gis tilskudd til hall- og baneleie, idrettsmateriell, lønn og husleie. 

Diverse lag og foreninger

Navn

Kontaktperson

E-postadresse/adresse

Telefon 

Oppdatert

Arbeidersamfunnet Asbjørn Per Olav S.Hopsø perolavhopso@gmail.com 932 55 318 09.03.15
Flå Diakonutvalg Margot Bjørseth   918 95 980 19.05.16
Flå Sameie Trond Henrik Reitan   915 52  476 22.04.14
Flå seniordans Astrid Stenmo Sagbakken 14, 7234 Ler 411 26 308 16.03.10
Folkeakademiet Melhus Gunnvald Bøe gunnvald.boe@stfk.no 977 55 132 26.03.12
Gaula Amcar Anders Eggen 7234 Ler 957 55 566 13.03.14
Gamle Hovin Wigdis Reitan Krogstad 7236 Hovin 72 85 65 79 24.04.07
Gauldal Teaterlag Brit Inger Granmo Aune 7232 Lundamo 72 85 48 52/
975 93 329
17.04.07
Gimsbrekka velforening Stian Kracht Styrkårs veg 2,  7227 Gimse    
HLF Melhus (Melhus Hørselslag) Åse Prytz Slettemoen melhus@hlftrondelag.no 901 62 845 04.05.23
Hollum Grendahus Håkon Thom Facebook-siden til Hollum Grendahus 908 57 077  
Horg Gladdans Peder Evjen sv-langa@online.no 913 02 279 19.05.16
Horg diakoniutvalg Jorolf Løhre   908 84 895 19.05.16
Horg sanitetsforening Bjørg Trøen 7236 Hovin 72 85 64 89/
996 02 792
16.02.07
Horg skogeierlag John Fremo 7236 Hovin 72 85 06 75/
481 49 671
15.02.07
Hovin Arbeiderlag Kjell Hovin 7236 Hovin 995 09 200  
Hovin Arbeiderkvinnelag Oddny Reitan 7232 Lundamo 72 85 41 07 29.03.05
Hovin husflidslag Solfrid Gåsbakk solfrid@gaasbakk.no 936 59 361 31.03.14
Hovin pensjonistforening Kjell J. Gylland kje-gyll@online.no 997 03 304 20.05.16
Hølonda bygdekvinnelag Oddrun Flisen 7212 Korsvegen 905 87 101 02.04.14
Hølonda diakonutvalg Arild Kåre Stenset   982 46 644 19.05.16
Hølonda Husflidslag Anne Fremo Myhr 123myhr@gmail.com 911 51 380 20.05.16
Hølonda pensjonistforening Solveig Grønli Sagvegen 5A, 7212 Korsvegen 911 54 716 12.05.16
Hølonda sanitetsforening Bente Vikran Ingebretsen bente.vikran.ingebretsen@
melhus.kommune.no
915 54 156 11.06.18
Hølonda skogeierlag Roald Martin Syrstad 7212 Korsvegen 72 85 31 95/
922 43 955
15.02.07
Hølonda skytterlag Bjørn Blokkum

holonda@skytterlag.no

928 09 873 16.05.23
Hølondaringen seniordans Astrid Grøtan ipham@online.no 418 56 041 12.05.16
Jårakjølens venner
Restad Skianlegg
Ola Stubbsjø (kasserer) 7213 Gåsbakken   31.03.14
Kroa danseklubb Sigfrid Rimolsrønning Storåsen 5, 7224 Melhus 416 70 237 07.04.15
Kvål bygdekvinnelag Kari Hammeren arvi-ham@online.no 932 32 831 01.05.2019
LHL Melhus Morten Gunnes lhl.melhus@lhl.no 990 46 352 17.03.15
LIONS, Melhus Olav-Magnar Nes   928 47 250 29.08.12
Losje Medalhus Åsmund Snøfugl Bokfinkv. 5,7224 Melhus 72 87 24 11/
908 82 963
24.04.07
Lundamo Misjonshus Lars Høiseth 7234 Ler   02.04.09
Lundamo og Ler pensjonsforening Ludvik Rambraut ludvikra@hotmail.com 975 70 942 12.05.16
Medalhus Åsmund Snøfugl 7224 Melhus 72 87 17 63 10.05.05
Melhus bygdekvinnelag Astrid Klomstad Øysandv.113,7224 Melhus 72 87 08 33 12.05.16
Melhus bondelag Anders Eggen      
Melhus Danseklubb Merete Fagerbekk Postboks 12, 7221 Melhus 957 41 206 18.08.04
Melhus diakonutvalg Odd Håpnes   906 04 984 19.05.16
Melhus/Gimse håndballklubb Oddvar Horg Klemetsv. 12C,7227 Gimse 72 85 75 72/
416 55 371
14.06.05
Melhus hagelag Ingjerd Melhuus mart-mel@online.no 477 52 962 12.05.16
Melhus Hestesportsklubb Mari Synnøve Knutsen ragnhild.mh@hotmail.com 993 65 785 12.05.16
Melhus Historielag Bjarne Sommersel melhushistorielag@gmail.com 922 58 304 25.04.17
Melhus husflidslag Ellinor Berg Nyhus elnyuhus@hotmail.com 72 85 18 32/
480 27 086
12.05.16
Melhus Revmatikerforening Gerd Aune goaune@gmail.com 72 87 00 44/
976 31 006
12.05.16
Melhus Revylag Eva Gundersen eva.gundersen@gmail.com 993 28 508 19.05.16
Melhus speidergruppe Arne Skarsem askarsem@online.no 932 20 753 27.04.17
Melhusringen Oddbjørg Gimse

oddbjorg.gimse@gmail.com

456 03 385 29.03.23
Mental Helse Melhus Nils Magne Røstum melhus@mentalhelse.no 408 70 110  26.03.19
Prestegårdslånas venner Kristine Kaasa Moe postmottak@prestegaardslaana.no 907 28 875 20.05.16
Rønningsgjerdet velforening Eskil Brede   913 53 366 06.05.21
Melhus Røde Kors Marit Sognli Gladsø melhus@strk-redcross.no 415 62 558 04.12.17

 

Forsamlingshus

Navn

Kontaktperson

Adresse

Telefon  

Oppdatert

Bjønnabakken GrendahusRune Storhaug7224 Melhus915 13 63030.10.17
Flå samfunnshusSvein Hongrø7234 Ler415 04 788
Utleie:
915 86 620
22.05.15
Flååsen grendahusAnne Reitan 974 92 72119.03.14
Folkets hus, KvålJill Karin Haugen7228 Kvål
jill-ka@online.no
959 64 46412.05.16
Grendstuggu AL BygdekinoTormod Klingen7213 Gåsbakken991 65 41305.04.16
Gåsbakken misjonshusKarl Gerhard Blokkum7213 Gåsbakken970 62 41706.05.10
Hollum GrendahusHåkon Thon7224 Melhus951 11 15306.02.14
Hovin bedehusAnne Holten7236 Hovin72 85 61 0401.05.10
Hovin samfunnshusHovin Skole v/ vaktmester7236 Hovin72 85 39 8010.04.10
Hølonda samfunnshusEid skole v/ vaktmester7212 Korsvegen72 87 47 6001.05.10
Korsvegen bedehusTarjei LøvikHindbergbakken 1,
7234 Ler
913 35 565
Utleie:
932 08 996
10.06.24
Lundamo misjonshusInger Mosand7232 Lundamo452 43 65405.05.14
Melhus bedehusVaktmester Marit Skaanes7224 Melhus
post@melhusbedehus.no
934 303 07216.03.23
Melhus skysstasjonAnders Grønning7224 Melhus913 72 30008.10.19
Rosmælen bedehusThomas Rofstad7228 Kvål72 85 21 64 
Tømmesdalen grendahusPer Olav Krogstad7236 Hovin901 53 31507.03.16
Ungdomshuset "Vonheim"Kåre Sunnset7213 Gåsbakken72 85 34 93 
Øye grendahusRoger Berg7224 Melhus413 38 88818.10.12
Åsen GrendahusStyreleder: Monica Vasli Branem
Utleie: Bjørn Branem
Kasserer: Anne Karin Rødde
7224 Melhus932 58 271

412 07 762

917 39 767
29.04.21

 

Barne- og ungdomslag

Navn

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Oppdatert

4H-nemda i Melhus Bjørn Staurseth 7228 Kvål 936 47 383 15.02.07
S-klubben "Solglimt" Anne Marit Bjørseth Aukan Fautgadsv.6, 7234 Ler 72 87 75 00
900 15 901
24.04.07
Gnisten Yngreslag Flå Håkon Hugdal 7234 Ler 72 87 50 06
934 34 528
25.03.09
Horg og Flå BU Sara Floor Øian   948 28 084 19.01.18
Hølonda Bygdeungdomslag Emma Lillebudal   960 18 913 18.01.18
Hølonda barnegospel Berit Gåsbakk co/Torild Eid Kjerstad, 7212 Korsvegen
berit.gasbakk@dmmh.no
917 62 963 20.05.16
Håpet Barneforening Kristin Lerli Lerli, 7224 Melhus 72 87 17 69
482 43 525
11.03.04
Lundamo Ungdomsklubb Elsa Støland Løkkjbakken, 7232 Lundamo 976 34 474 26.03.10
Kløvern 4H Ragnhild K. Syrstad 7212 Korsvegen 930 62 932 22.03.10
Melhus 4H Mathias Johansen Linerlevegen 67, 7224 Melhus 72 87 29 92
480 95 490
24.04.07
Melhus AUF Annar Gravråk 7228 Kvål 469 16 596 23.03.15
Melhus PRESS Gunnar Inge Sortland 7224 Melhus 906 58 023 05.04.05
Melhus Sosialistisk Ungdom Ingvild Nygård Spurvev.2, 7224 M    
Melhus speidergruppe Arne Skarsem Litjåsen 9, 7224 Melhus
askarsem@online.no
932 20 753 20.05.16
Melhus søndagsskoleråd Torstein Gustad 7224 Melhus 72 87 11 16  
S-klubben Solglimt Anne Marit B. Aukan Fautgardsveg 9, 7234 Ler 900 15 901 10.04.08
Tirsdagsklubben Astrid Morland Varmbu, 7224 Melhus 72 87 03 39
944 05 939
10.04.08
Ungdomslaget Framsteg trine Onsøyen 7213 Gåsbakken   15.02.07
Hvitveisen 4H Hege V.Staurseth 7228 Kvål 936 47 383 24.04.07
Finken 4H Erlend Birkeland Dalshagen, 7234 Ler 72 60 37 70
922 55 511
24.04.07
Rødde Søndagsskole Janne H. Græsli Meieribakken 12, 7083 Leinstrand 916 62 812 01.04.09
Vona Småbarnsforening Liv Astrid Amdam Rødde, 7224 Melhus 72 60 05 45
478 58 400
24.04.07
         

 

Velforeninger

Lag

Kontaktperson

Adresse

        Telefon        

Oppdatert

 Bagøyveien velforening Svein Erik Horg Bagøyvegen, 7224  Melhus72 87 72 40
913 20 452
29.03.05
 Blekesmyra Huseierforening Rune Storhaug Blekesmyra 22, 7224 Melhus91 51 36 3017.04.20
 Brattland velforening Arild Gjertsen 7224 Melhus  
 Brauta velforening Ragni Riddervold 7224 Melhus 19.04.12
 Brekktrøa vel Kristin Fara 7227 Gimse 19.10.04
 Brekkåsen velforening Endre Rånes Brekkåsen 32, 7227 Gimse 03.04.06
 Eidsåsen velforening Bård Egil Alstad Eidsåsen 22, 7212 Korsvegen 19.06.07
 Eindrides vel Ingvar Einum Eindridesveg 22, 7227 Gimse920 90 29020.07.11
 Einervegen grendalag Heidi Simonsen Einervegen 9, 7227 Gimse 19.10.04
 Fjellåsen velforening Per Olav Hågensli Fjellvegen 7, 7224 Melhus  
 Flååsen velforening Anne Reitan7234 Ler974 92 72101.10.18
 Furuhaugen velforening Mary Ann Stubsjøen 7213 Gåsbakken  
 Gaua veglag Arvid Trang 7236 Hovin  
 Gimsbrekka velforening Odd Hegerberg Bergljotsveg 7, 7227 Gimse917 44 32916.03.11
 Gåsbakken velforening Per Erik Kufås Milevegen 18, 7213 Gåsbakken  
 Hovinåsen velforening Hans Olav Lund Mølleråsen 22, 7236 Hovin  
 Høyeggen grendalagTove Hakvåg Hovind Høyeggen 35, 7224 Melhus993 47 81612.05.16
 Jonashaugen velforening Heidi Gulaker Gammelvegen 10, 7236 Hovin  
 Karivoll og Brubakk-haugen velforening Trond Nordbye Gyllevegen 1, 7224 Melhus 09.06.08
 Kilen velforeningJørn Torgersen Kilen 14, 7227 Gimse977 72 32610.05.22
 Korea velforening Astrid Røste 7234 Ler  
 Konglevegen velforening Harald Lund Konglevegen 8, 7227 Gimse  
 Kuhaugen velforening Øst Finn Arne Graabak Kuhaugen 30, 7224 Melhus72 87 20 61
918 30 004
06.09.07
 Kvål velforening Odd Gilde Moavegen 16, 7228 Kvål920 34 66327.03.17
 Leirtaket nabolag  7232 Lundamo  
 Lenatrøa velforening Birger Kvålsvoll Søreggen 40, 7224 Melhus  
 Linerleveien velforening Lars Nielsen Linerlevegen 9, 7224 Melhus992 17 384 
 Litjsteinen velforening Jarle Martin Jegtvik Litjsteinen 29, 7232 Lundamo470 22 203
470 22 207
13.04.10
 Loddgårdstrøa velforening Hilde Krogstadhildekr@hotmail.com415 21 87931.01.18
 Lundadalen velforening Magnar Samdal 7232 Lundamo 13.09.02
 Lykkjveien velforening Hilde Bellingmo Bortsvegen 4, 7234 Ler 14.02.08
 Løkkenhaugen Velforening Roar Inge Løkken Klevavegen 53, 7224 Melhus 16.07.08
 Løkkjbakken velforening Ann Kristin Lundemo Løkkjbakken 5, 7232 Lundamo72 87 69 8925.06.02
Løvsethaugen velforeningRobert Horghagen Løvsethaugen 23, 7224 Melhus410 42 02219.05.16
 Måssåvegen velforening Kurt Normann Måssåvegen 15, 7227 Gimse477 03 06608.05.10
 Rye boligfelt velforening Svein Erik Rønning Anders Hovdensv. 9, 7224 Melhus72 87 12 84
920 29 375
16.12.04
 Rønningsgjerdet velforeningSverre Eide Holst Svuluvegen 4, 7224 Melhus    454 01 69017.06.15
 Røsslyngmyra velforening Bård Wedø Røsslyngvegen 38, 7227 Gimse 24.05.07
 Sandbakken velforening Jan Erik Bergsmyr(kasserer Søberg, 7224 Melhus 20.11.07
 Skomyra velforening Frode Indset Langmyrvegem 8, 7234 Ler 23.10.03
 Srivarbakken vel Jomar Storløer  Skrivarbakken 4, 7228 Kvål992 63 63514.06.11
 Storbjørka velforening Per Sand Eindridesv. 36, 7227 Gimse 72 87 15 6424.06.11
 Storgrana velforening Kjell Olsen Eindridesv.10, 7227 Gimse 23.10.02
 Strandvegen velforening Gunnar Sveen Strandvegen 51, 7224 Melhus 72 87 09 85 
 Søberg velforening Jorunn Græsli Pb. 175, 7223 Melhus911 57 39610.05.12
 Søberg Vest velforening Erling G. Mellingsæter Søberg, 7224 Melhus72 87 28 82
945 05 060
 
 Tjurrupynten velforeningTor Martin JohansenTjurrupynten 19, 7227 Gimse992 05 25524.04.24
 Trøflata velforening Jørgen Tøndel Trøflata 13, 7227 Gimse918 29 99009.05.08
 Tyttebærveien velforening Mariann Westrum Tyttebærv.9, 7234 Ler 01.11.08
 Varegga velforening Stein Eidsmo Hova Langmyra 6, 7232 Lundamo   480 65 43420.06.12
 Varmbo vel Roy Åge Østerås Stabellsv 7, 7224 Melhus486 05 69814.04.08
 Varmbovegen velforening Jens Otto Havdal Varmbuvegen, 7224 Melhus72 87 19 4526.08.05
 Vestsida vel Rolf Evjen 7232  Lundamo72 85 40 58
415 12 195
18.05.05
 Vollavadet velforening Ole Johan Sætre 7234 Ler 03.09.08
 Vollmarka velforening Gunnar Hermo Vollmarka 6, 7224 Melhus915 68 87501.08.11
 Østegga velforeningBjørn Endre Grønning Østegga 1, 7224 Melhus454 65 48106.05.19
 Østerdalsvollen velforening Tor Inge Lien Fjellvegen 2, 7224 Melhus415 17 70120.08.12
 Øysand velforening John Sivert Gran Øysand, 7224 Melhus  
 Åkervegen velforening Jan Roar Søpstad Olderbakken, 7227 Gimse  

Sang- og musikklag

Her er en oversikt over sang- og musikklag i Melhus. Ser du noen som mangler eller som ikke lenger eksisterer, vennligst gi beskjed til postmottak@melhus.kommune.no

Lag

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Oppdatert

BRØR SanggruppeErling HugdalLykkjv. 41 
7234 Ler  
986 22 89331.04.10
Flå BarnekorMargot BjørsethLykkjv. 30 
7234 Ler
918 95 98010.04.08
Flå MusikkorpsHege WoldRokkmakarvegen 145, 7236 Hovin i Gauldal
styret@flaamusikkorps.no
9076418305.03.24
Gaula RockeklubbArne Asbølmo 980 05 01525.10.11
Horg FamiliemusikkDordi Anita M. BergØ. Rambraut,
7232Lundamo
992 34 04024.04.07
Horg MusikkorpsMarit EggenPostboks 63 
7231 Lundamo
997 02 60612.05.16
Horg og Flå juniorkorpsBente Aasø BollandsåsHorg og Flå juniorkorps,
C/O Bente Bollandsås
Fremovegen 432,
7234 Ler
976 64 51104.03.20
HovinkoretSonja EnganRolf Lynges vei 47                   7232 Lundamo909 99 08114.04.21
HusfedreneJan Fredrik SagdahlØran 26
224 Melhus
928 38 12719.01.17
Hølonda BarnegospelBerit GåsbakkSkoldmobakk
7213 Gåsbakken
900 75 22608.06.16
Hølonda MisjonskorBorghild Lilleberg7212 Korsvegen920 41 17812.04.10
Hølonda HornmusikklagIngrid Lien7213 Gåsbakken416 55 39020.05.16
Melhus PensjonistkorSteinar NylandTjurrupynten 20
7227 Gimse
930 95 28506.03.14
KoristaRandi Merethe StensetHølonda909 48 57106.03.20
KvålsringenBetty MeldalBennavegen
7228 Kvål
481 73 56528.02.12
Kvål SonglagGjertrud LøhreVassfjellvegen 121, 
7228 Kvål
915 79 61808.04.24
Melhus FamiliemusikkHege FremoMeisev. 8
7224 Melhus
472 40 64010.04.08
Melhus JanitsjarkorpsLiv Fjelle 917 63 56521.05.19
Melhus Kirkekor   16.03.23
Melhus MenighetskorJan Sigfred OlsenKlungen
7224 Melhus
412 77 54916.07.13
Melhus SkolekorpsTom Brendmo 922 01 38821.05.19
Melhus SonglagKarin Synnøve GåsbakkUglevegen 2
7224 Melhus
melhus.songlag1@gmail.com
412 71 83523.01.23
Melhus ToraderklubbPål Martin RogneslienKolstadflata 27 B
7098 Saupstad
901 88 42826.04.07
Melhus SoulchildrenTormod LeitheMeisev.13
224 Melhus
916 61 58702.04.12
Rosmælen MusikkorpsGunhild Høvik7228 Kvål470 76 31905.04.12
StjernekoretLinda BellingmoFautgardsvegen 14
7234 Ler
916 39 17008.04.15
Sangkoret LundarljomRandi VikVaraggvegen 22
7232 Lundamo
kjev2@online.no
72 85 49 36
926 83 903
12.05.16
Spelemannslaget Laust & FastÅse Solstad Skjølberg
Sturla Eide
 482 92 856
413 01 778
29.04.22
Søndre Trondheims SpellmannslagMorten OftenØ. Bergsvingen 17
7052 Tr.heim
995 17 03819.02.09

Støtte til grendehus, lag og organisasjoner i forbindelse med koronaviruset

Melhus kommunestyre vedtok i sak 33/20, i møte 19. mai 2020, å sette av 350 000 kroner i fond. Det skal gå til grendehus, lag og organisasjoner som kan søke om kompensasjon av løpende utgifter som ikke kan dekkes inn på grunn av situasjonen med koronaviruset. Du kan lese saksfremlegg og møteprotokoll i vår møtekalender

Lag og organisasjoner som har rett på støtte fra andre ordninger som er etablert med bakgrunn i koronaviruset, kan ikke få tildelt midler fra dette fondet. 

- Beløp begrenses opp til 15 000 kroner, og utgifter må dokumenteres. 
- Brukes ikke pengene opp, skal beløpet føres tilbake til fondet. 
- Søknader behandles fortløpende. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Jan Erik Landrø, enhetsleder for kultur og fritid, på e-post eller telefon 478 43 470.

Slik søker du: 

Send e-post
Per post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Skjema