Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lag og foreninger

Søknadsfrist er 1. april. 

Lag og foreninger kan søke om grunn- og aktivitetstilskudd og drifts- og vedlikeholdstilskudd for 2023. 

Kun frivillige lag kan søke om tilskudd. Det bemerkes at det ikke gis tilskudd til hall- og baneleie, idrettsmateriell, lønn og husleie. 

Diverse lag og foreninger

Navn

Kontaktperson

E-postadresse/adresse

Telefon 

Oppdatert

Arbeidersamfunnet Asbjørn Per Olav S.Hopsø perolavhopso@gmail.com 932 55 318 09.03.15
Flå Diakonutvalg Margot Bjørseth   918 95 980 19.05.16
Flå Sameie Trond Henrik Reitan   915 52  476 22.04.14
Flå seniordans Astrid Stenmo Sagbakken 14, 7234 Ler 411 26 308 16.03.10
Folkeakademiet Melhus Gunnvald Bøe gunnvald.boe@stfk.no 977 55 132 26.03.12
Gaula Amcar Anders Eggen 7234 Ler 957 55 566 13.03.14
Gamle Hovin Wigdis Reitan Krogstad 7236 Hovin 72 85 65 79 24.04.07
Gauldal Teaterlag Brit Inger Granmo Aune 7232 Lundamo 72 85 48 52/
975 93 329
17.04.07
Gimsbrekka velforening Stian Kracht Styrkårs veg 2,  7227 Gimse    
HLF Melhus (Melhus Hørselslag) Åse Prytz Slettemoen melhus@hlftrondelag.no 901 62 845 04.05.23
Hollum Grendahus Håkon Thom Facebook-siden til Hollum Grendahus 908 57 077  
Horg Gladdans Peder Evjen sv-langa@online.no 913 02 279 19.05.16
Horg diakoniutvalg Jorolf Løhre   908 84 895 19.05.16
Horg sanitetsforening Bjørg Trøen 7236 Hovin 72 85 64 89/
996 02 792
16.02.07
Horg skogeierlag John Fremo 7236 Hovin 72 85 06 75/
481 49 671
15.02.07
Hovin Arbeiderlag Kjell Hovin 7236 Hovin 995 09 200  
Hovin Arbeiderkvinnelag Oddny Reitan 7232 Lundamo 72 85 41 07 29.03.05
Hovin husflidslag Solfrid Gåsbakk solfrid@gaasbakk.no 936 59 361 31.03.14
Hovin pensjonistforening Kjell J. Gylland kje-gyll@online.no 997 03 304 20.05.16
Hølonda bygdekvinnelag Oddrun Flisen 7212 Korsvegen 905 87 101 02.04.14
Hølonda diakonutvalg Arild Kåre Stenset   982 46 644 19.05.16
Hølonda Husflidslag Anne Fremo Myhr 123myhr@gmail.com 911 51 380 20.05.16
Hølonda pensjonistforening Solveig Grønli Sagvegen 5A, 7212 Korsvegen 911 54 716 12.05.16
Hølonda sanitetsforening Bente Vikran Ingebretsen bente.vikran.ingebretsen@
melhus.kommune.no
915 54 156 11.06.18
Hølonda skogeierlag Roald Martin Syrstad 7212 Korsvegen 72 85 31 95/
922 43 955
15.02.07
Hølonda skytterlag Bjørn Blokkum

holonda@skytterlag.no

928 09 873 16.05.23
Hølondaringen seniordans Astrid Grøtan ipham@online.no 418 56 041 12.05.16
Jårakjølens venner
Restad Skianlegg
Ola Stubbsjø (kasserer) 7213 Gåsbakken   31.03.14
Kroa danseklubb Sigfrid Rimolsrønning Storåsen 5, 7224 Melhus 416 70 237 07.04.15
Kvål bygdekvinnelag Kari Hammeren arvi-ham@online.no 932 32 831 01.05.2019
LHL Melhus Morten Gunnes lhl.melhus@lhl.no 990 46 352 17.03.15
LIONS, Melhus Olav-Magnar Nes   928 47 250 29.08.12
Losje Medalhus Åsmund Snøfugl Bokfinkv. 5,7224 Melhus 72 87 24 11/
908 82 963
24.04.07
Lundamo Misjonshus Lars Høiseth 7234 Ler   02.04.09
Lundamo og Ler pensjonsforening Ludvik Rambraut ludvikra@hotmail.com 975 70 942 12.05.16
Medalhus Åsmund Snøfugl 7224 Melhus 72 87 17 63 10.05.05
Melhus bygdekvinnelag Astrid Klomstad Øysandv.113,7224 Melhus 72 87 08 33 12.05.16
Melhus bondelag Anders Eggen      
Melhus Danseklubb Merete Fagerbekk Postboks 12, 7221 Melhus 957 41 206 18.08.04
Melhus diakonutvalg Odd Håpnes   906 04 984 19.05.16
Melhus/Gimse håndballklubb Oddvar Horg Klemetsv. 12C,7227 Gimse 72 85 75 72/
416 55 371
14.06.05
Melhus hagelag Ingjerd Melhuus mart-mel@online.no 477 52 962 12.05.16
Melhus Hestesportsklubb Mari Synnøve Knutsen ragnhild.mh@hotmail.com 993 65 785 12.05.16
Melhus Historielag Bjarne Sommersel melhushistorielag@gmail.com 922 58 304 25.04.17
Melhus husflidslag Ellinor Berg Nyhus elnyuhus@hotmail.com 72 85 18 32/
480 27 086
12.05.16
Melhus Revmatikerforening Gerd Aune goaune@gmail.com 72 87 00 44/
976 31 006
12.05.16
Melhus Revylag Eva Gundersen eva.gundersen@gmail.com 993 28 508 19.05.16
Melhus speidergruppe Arne Skarsem askarsem@online.no 932 20 753 27.04.17
Melhusringen Oddbjørg Gimse

oddbjorg.gimse@gmail.com

456 03 385 29.03.23
Mental Helse Melhus Nils Magne Røstum melhus@mentalhelse.no 408 70 110  26.03.19
Prestegårdslånas venner Kristine Kaasa Moe postmottak@prestegaardslaana.no 907 28 875 20.05.16
Rønningsgjerdet velforening Eskil Brede   913 53 366 06.05.21
Melhus Røde Kors Marit Sognli Gladsø melhus@strk-redcross.no 415 62 558 04.12.17

 

Forsamlingshus

Navn

Kontaktperson

Adresse

Telefon  

Oppdatert

Bjønnabakken Grendahus Rune Storhaug 7224 Melhus 915 13 630 30.10.17
Flå samfunnshus Svein Hongrø 7234 Ler 415 04 788
Utleie:
915 86 620
22.05.15
Flååsen grendahus Anne Reitan   974 92 721 19.03.14
Folkets hus, Kvål Jill Karin Haugen 7228 Kvål
jill-ka@online.no
959 64 464 12.05.16
Grendstuggu AL Bygdekino Tormod Klingen 7213 Gåsbakken 991 65 413 05.04.16
Gåsbakken misjonshus Karl Gerhard Blokkum 7213 Gåsbakken 970 62 417 06.05.10
Hollum Grendahus Håkon Thon 7224 Melhus 951 11 153 06.02.14
Hovin bedehus Anne Holten 7236 Hovin 72 85 61 04 01.05.10
Hovin samfunnshus Hovin Skole v/ vaktmester 7236 Hovin 72 85 39 80 10.04.10
Hølonda samfunnshus Eid skole v/ vaktmester 7212 Korsvegen 72 87 47 60 01.05.10
Korsvegen bedehus Berit Lilleberg Gåslandsvegen 85,
7212 Korsvegen
480 46 351 06.04.18
Lundamo misjonshus Inger Mosand 7232 Lundamo 452 43 654 05.05.14
Melhus bedehus Vaktmester Marit Skaanes 7224 Melhus
post@melhusbedehus.no
934 303 072 16.03.23
Melhus skysstasjon Anders Grønning 7224 Melhus 913 72 300 08.10.19
Rosmælen bedehus Thomas Rofstad 7228 Kvål 72 85 21 64  
Tømmesdalen grendahus Per Olav Krogstad 7236 Hovin 901 53 315 07.03.16
Ungdomshuset "Vonheim" Kåre Sunnset 7213 Gåsbakken 72 85 34 93  
Øye grendahus Roger Berg 7224 Melhus 413 38 888 18.10.12
Åsen Grendahus

Styreleder: Monica Vasli Branem
Utleie: Bjørn Branem
Kasserer: Anne Karin Rødde

7224 Melhus 932 58 271

412 07 762

917 39 767
29.04.21

 

Barne- og ungdomslag

Navn

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Oppdatert

4H-nemda i Melhus Bjørn Staurseth 7228 Kvål 936 47 383 15.02.07
S-klubben "Solglimt" Anne Marit Bjørseth Aukan Fautgadsv.6, 7234 Ler 72 87 75 00
900 15 901
24.04.07
Gnisten Yngreslag Flå Håkon Hugdal 7234 Ler 72 87 50 06
934 34 528
25.03.09
Horg og Flå BU Sara Floor Øian   948 28 084 19.01.18
Hølonda Bygdeungdomslag Emma Lillebudal   960 18 913 18.01.18
Hølonda barnegospel Berit Gåsbakk co/Torild Eid Kjerstad, 7212 Korsvegen
berit.gasbakk@dmmh.no
917 62 963 20.05.16
Håpet Barneforening Kristin Lerli Lerli, 7224 Melhus 72 87 17 69
482 43 525
11.03.04
Lundamo Ungdomsklubb Elsa Støland Løkkjbakken, 7232 Lundamo 976 34 474 26.03.10
Kløvern 4H Ragnhild K. Syrstad 7212 Korsvegen 930 62 932 22.03.10
Melhus 4H Mathias Johansen Linerlevegen 67, 7224 Melhus 72 87 29 92
480 95 490
24.04.07
Melhus AUF Annar Gravråk 7228 Kvål 469 16 596 23.03.15
Melhus PRESS Gunnar Inge Sortland 7224 Melhus 906 58 023 05.04.05
Melhus Sosialistisk Ungdom Ingvild Nygård Spurvev.2, 7224 M    
Melhus speidergruppe Arne Skarsem Litjåsen 9, 7224 Melhus
askarsem@online.no
932 20 753 20.05.16
Melhus søndagsskoleråd Torstein Gustad 7224 Melhus 72 87 11 16  
S-klubben Solglimt Anne Marit B. Aukan Fautgardsveg 9, 7234 Ler 900 15 901 10.04.08
Tirsdagsklubben Astrid Morland Varmbu, 7224 Melhus 72 87 03 39
944 05 939
10.04.08
Ungdomslaget Framsteg trine Onsøyen 7213 Gåsbakken   15.02.07
Hvitveisen 4H Hege V.Staurseth 7228 Kvål 936 47 383 24.04.07
Finken 4H Erlend Birkeland Dalshagen, 7234 Ler 72 60 37 70
922 55 511
24.04.07
Rødde Søndagsskole Janne H. Græsli Meieribakken 12, 7083 Leinstrand 916 62 812 01.04.09
Vona Småbarnsforening Liv Astrid Amdam Rødde, 7224 Melhus 72 60 05 45
478 58 400
24.04.07
         

 

Velforeninger

Lag

Kontaktperson

Adresse

        Telefon        

Oppdatert

 Bagøyveien velforening  Svein Erik Horg  Bagøyvegen, 7224  Melhus 72 87 72 40
913 20 452
29.03.05
 Blekesmyra Huseierforening  Rune Storhaug  Blekesmyra 22, 7224 Melhus 91 51 36 30 17.04.20
 Brattland velforening  Arild Gjertsen  7224 Melhus    
 Brauta velforening  Ragni Riddervold  7224 Melhus   19.04.12
 Brekktrøa vel  Kristin Fara  7227 Gimse   19.10.04
 Brekkåsen velforening  Endre Rånes  Brekkåsen 32, 7227 Gimse   03.04.06
 Eidsåsen velforening  Bård Egil Alstad  Eidsåsen 22, 7212 Korsvegen   19.06.07
 Eindrides vel  Ingvar Einum  Eindridesveg 22, 7227 Gimse 920 90 290 20.07.11
 Einervegen grendalag  Heidi Simonsen  Einervegen 9, 7227 Gimse   19.10.04
 Fjellåsen velforening  Per Olav Hågensli  Fjellvegen 7, 7224 Melhus    
 Flååsen velforening  Anne Reitan 7234 Ler 974 92 721 01.10.18
 Furuhaugen velforening  Mary Ann Stubsjøen  7213 Gåsbakken    
 Gaua veglag  Arvid Trang  7236 Hovin    
 Gimsbrekka velforening  Odd Hegerberg  Bergljotsveg 7, 7227 Gimse 917 44 329 16.03.11
 Gåsbakken velforening  Per Erik Kufås  Milevegen 18, 7213 Gåsbakken    
 Hovinåsen velforening  Hans Olav Lund  Mølleråsen 22, 7236 Hovin    
 Høyeggen grendalag Tove Hakvåg Hovind  Høyeggen 35, 7224 Melhus 993 47 816 12.05.16
 Jonashaugen velforening  Heidi Gulaker  Gammelvegen 10, 7236 Hovin    
 Karivoll og Brubakk-haugen velforening  Trond Nordbye  Gyllevegen 1, 7224 Melhus   09.06.08
 Kilen velforening Jørn Torgersen  Kilen 14, 7227 Gimse 977 72 326 10.05.22
 Korea velforening  Astrid Røste  7234 Ler    
 Konglevegen velforening  Harald Lund  Konglevegen 8, 7227 Gimse    
 Kuhaugen velforening Øst  Finn Arne Graabak  Kuhaugen 30, 7224 Melhus 72 87 20 61
918 30 004
06.09.07
 Kvål velforening  Odd Gilde  Moavegen 16, 7228 Kvål 920 34 663 27.03.17
 Leirtaket nabolag    7232 Lundamo    
 Lenatrøa velforening  Birger Kvålsvoll  Søreggen 40, 7224 Melhus    
 Linerleveien velforening  Lars Nielsen  Linerlevegen 9, 7224 Melhus 992 17 384  
 Litjsteinen velforening  Jarle Martin Jegtvik  Litjsteinen 29, 7232 Lundamo 470 22 203
470 22 207
13.04.10
 Loddgårdstrøa velforening  Hilde Krogstad hildekr@hotmail.com 415 21 879 31.01.18
 Lundadalen velforening  Magnar Samdal  7232 Lundamo   13.09.02
 Lykkjveien velforening  Hilde Bellingmo  Bortsvegen 4, 7234 Ler   14.02.08
 Løkkenhaugen Velforening  Roar Inge Løkken  Klevavegen 53, 7224 Melhus   16.07.08
 Løkkjbakken velforening  Ann Kristin Lundemo  Løkkjbakken 5, 7232 Lundamo 72 87 69 89 25.06.02
Løvsethaugen velforening Robert Horghagen  Løvsethaugen 23, 7224 Melhus 410 42 022 19.05.16
 Måssåvegen velforening  Kurt Normann  Måssåvegen 15, 7227 Gimse 477 03 066 08.05.10
 Rye boligfelt velforening  Svein Erik Rønning  Anders Hovdensv. 9, 7224 Melhus 72 87 12 84
920 29 375
16.12.04
 Rønningsgjerdet velforening Sverre Eide Holst  Svuluvegen 4, 7224 Melhus     454 01 690 17.06.15
 Røsslyngmyra velforening  Bård Wedø  Røsslyngvegen 38, 7227 Gimse   24.05.07
 Sandbakken velforening  Jan Erik Bergsmyr(kasserer  Søberg, 7224 Melhus   20.11.07
 Skomyra velforening  Frode Indset  Langmyrvegem 8, 7234 Ler   23.10.03
 Srivarbakken vel  Jomar Storløer   Skrivarbakken 4, 7228 Kvål 992 63 635 14.06.11
 Storbjørka velforening  Per Sand  Eindridesv. 36, 7227 Gimse  72 87 15 64 24.06.11
 Storgrana velforening  Kjell Olsen  Eindridesv.10, 7227 Gimse   23.10.02
 Strandvegen velforening  Gunnar Sveen  Strandvegen 51, 7224 Melhus  72 87 09 85  
 Søberg velforening  Jorunn Græsli  Pb. 175, 7223 Melhus 911 57 396 10.05.12
 Søberg Vest velforening  Erling G. Mellingsæter  Søberg, 7224 Melhus 72 87 28 82
945 05 060
 
 Tjurrupynten vel  Jon Kamphaug  Tjurrupynten 16, 227 Gimse   23.10.02
 Trøflata velforening  Jørgen Tøndel  Trøflata 13, 7227 Gimse 918 29 990 09.05.08
 Tyttebærveien velforening  Mariann Westrum  Tyttebærv.9, 7234 Ler   01.11.08
 Varegga velforening  Stein Eidsmo Hova  Langmyra 6, 7232 Lundamo    480 65 434 20.06.12
 Varmbo vel  Roy Åge Østerås  Stabellsv 7, 7224 Melhus 486 05 698 14.04.08
 Varmbovegen velforening  Jens Otto Havdal  Varmbuvegen, 7224 Melhus 72 87 19 45 26.08.05
 Vestsida vel  Rolf Evjen  7232  Lundamo 72 85 40 58
415 12 195
18.05.05
 Vollavadet velforening  Ole Johan Sætre  7234 Ler   03.09.08
 Vollmarka velforening  Gunnar Hermo  Vollmarka 6, 7224 Melhus 915 68 875 01.08.11
 Østegga velforening Bjørn Endre Grønning  Østegga 1, 7224 Melhus 454 65 481 06.05.19
 Østerdalsvollen velforening  Tor Inge Lien  Fjellvegen 2, 7224 Melhus 415 17 701 20.08.12
 Øysand velforening  John Sivert Gran  Øysand, 7224 Melhus    
 Åkervegen velforening  Jan Roar Søpstad  Olderbakken, 7227 Gimse    

Sang- og musikklag

Her er en oversikt over sang- og musikklag i Melhus. Ser du noen som mangler eller som ikke lenger eksisterer, vennligst gi beskjed til postmottak@melhus.kommune.no

Lag

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Oppdatert

BRØR Sanggruppe Erling Hugdal Lykkjv. 41 
7234 Ler  
986 22 893 31.04.10
Flå Barnekor Margot Bjørseth Lykkjv. 30 
7234 Ler
918 95 980 10.04.08
Flå Musikkorps Inger Agnete Sandøy 7212 Korsvegen,
steinge@frisurf.no
416 55 719 12.05.16
Gaula Rockeklubb Arne Asbølmo   980 05 015 25.10.11
Horg Familiemusikk Dordi Anita M. Berg Ø. Rambraut,
7232Lundamo
992 34 040 24.04.07
Horg Musikkorps Marit Eggen Postboks 63 
7231 Lundamo
997 02 606 12.05.16
Horg og Flå juniorkorps Bente Aasø Bollandsås Horg og Flå juniorkorps,
C/O Bente Bollandsås
Fremovegen 432,
7234 Ler
976 64 511 04.03.20
Hovinkoret

Sonja Engan

Rolf Lynges vei 47                   7232 Lundamo

909 99 081 14.04.21
Husfedrene Jan Fredrik Sagdahl Øran 26
224 Melhus
928 38 127 19.01.17
Hølonda Barnegospel Berit Gåsbakk Skoldmobakk
7213 Gåsbakken
900 75 226 08.06.16
Hølonda Misjonskor Borghild Lilleberg 7212 Korsvegen 920 41 178 12.04.10
Hølonda Hornmusikklag Ingrid Lien 7213 Gåsbakken 416 55 390 20.05.16
Melhus Pensjonistkor Steinar Nyland Tjurrupynten 20
7227 Gimse
930 95 285 06.03.14
Korista Randi Merethe Stenset Hølonda 909 48 571 06.03.20
Kvålsringen Betty Meldal Bennavegen
7228 Kvål
481 73 565 28.02.12
Kvål Songlag Hans Ivar Høen Stor-Tronds veg 51
232 Kvål
941 49 344 12.05.16
Melhus Familiemusikk Hege Fremo Meisev. 8
7224 Melhus
472 40 640 10.04.08
Melhus Janitsjarkorps Liv Fjelle   917 63 565 21.05.19
Melhus Kirkekor       16.03.23
Melhus Menighetskor Jan Sigfred Olsen Klungen
7224 Melhus
412 77 549 16.07.13
Melhus Skolekorps Tom Brendmo   922 01 388 21.05.19
Melhus Songlag Karin Synnøve Gåsbakk Uglevegen 2
7224 Melhus
melhus.songlag1@gmail.com
412 71 835 23.01.23
Melhus Toraderklubb Pål Martin Rogneslien Kolstadflata 27 B
7098 Saupstad
901 88 428 26.04.07
Melhus Soulchildren Tormod Leithe Meisev.13
224 Melhus
916 61 587 02.04.12
Rosmælen Musikkorps Gunhild Høvik 7228 Kvål 470 76 319 05.04.12
Stjernekoret Linda Bellingmo Fautgardsvegen 14
7234 Ler
916 39 170 08.04.15
Sangkoret Lundarljom Randi Vik Varaggvegen 22
7232 Lundamo
kjev2@online.no
72 85 49 36
926 83 903
12.05.16
Spelemannslaget Laust & Fast Åse Solstad Skjølberg
Sturla Eide
  482 92 856
413 01 778
29.04.22
Søndre Trondheims Spellmannslag Morten Often Ø. Bergsvingen 17
7052 Tr.heim
995 17 038 19.02.09

Støtte til grendehus, lag og organisasjoner i forbindelse med koronaviruset

Melhus kommunestyre vedtok i sak 33/20, i møte 19. mai 2020, å sette av 350 000 kroner i fond. Det skal gå til grendehus, lag og organisasjoner som kan søke om kompensasjon av løpende utgifter som ikke kan dekkes inn på grunn av situasjonen med koronaviruset. Du kan lese saksfremlegg og møteprotokoll i vår møtekalender

Lag og organisasjoner som har rett på støtte fra andre ordninger som er etablert med bakgrunn i koronaviruset, kan ikke få tildelt midler fra dette fondet. 

- Beløp begrenses opp til 15 000 kroner, og utgifter må dokumenteres. 
- Brukes ikke pengene opp, skal beløpet føres tilbake til fondet. 
- Søknader behandles fortløpende. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Jan Erik Landrø, enhetsleder for kultur og fritid, på e-post eller telefon 478 43 470.

Slik søker du: 

Send e-post
Per post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Skjema