30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
19.05.2020 kl. 16:00 - 00:00
Videomøte via Teams, www.melhus.kommunetv.no

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 19.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Områdeplan Fremo Ikon for filtype pdfVis
7/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Evakuer barna fra Moria Ikon for filtype pdfVis
8/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Tømmesdalsvegen, manglende gang - og sykkelvei Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
9/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - gang og sykkelveg Losenkrysset - Hermanstad Ikon for filtype pdfVis
10/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Utstyrssentral Ikon for filtype pdfVis
11/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - tiltak for økt karbonbinding i jord, oppfølging av vedtak FO 10/19 Ikon for filtype pdfVis
28/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
29/2020 Ikon for filtype pdfRuspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 - revidering Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2020 Ikon for filtype pdfSøknad om fast skjenkebevilling Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2020 Ikon for filtype pdfFritak fra politiske verv, Annar Gravråk Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2020 Ikon for filtype pdfSelvangivelse Næring 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2020 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Vis (7) Vis (4)