Det gis ingen generell anbefaling om å gi vaksine til barn i alderen 5-11 år, men det er et tilbud.

Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom anbefales å ta koronavaksine. To doser med 8-12 ukers intervall vil i de fleste situasjoner være aktuelt.

Sjelden alvorlig syke

Barn blir svært sjelden alvorlig syke av koronainfeksjon, derfor gis det heller ingen generell anbefaling fra helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet skriver at det er særlig aktuelt med vaksine for barn som:

  • Har kroniske sykdommer
  • Er i nær kontakt med sårbare personer
  • Skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang på helsetjenester

12-15 år

Ungdom i alderen 12-15 er fra før anbefalt å ta én dose koronavaksine, og mange i aldersgruppa har tatt den første dosen i Melhus. Nå åpnes det også for at de kan ta en andre dose, dersom ungdommen selv og foreldre/foresatte ønsker det. Det gis heller ingen generell anbefaling her, men tilbudet er der. 

Barn født i 2010 blir 12 år dette året, og er dermed anbefalt vaksinedose 1. Foreldre eller foresatte vil få SMS med tilbud om vaksinetime etter barnet har fylt 12.

Mer informasjon

Husk samtykkeskjema

For alle barn under 16 år kreves det et samtykkeskjema som skal være underskrevet av begge foreldre/foresatte. Dette må være med på vaksinedagen.

NB: Dersom du er mellom 12-15 år og skal ta dose to; du må ha med samtykkeskjema også for denne dosen.

Last ned, fyll ut og ta med: Samtykkeskjema fra FHI (PDF).