Brosjyren finner på Norsk friluftslivs hjemmesider

Den legger vekt på lavterskel aktivitet, særlig lett tilgjengelige turer i nærmiljøet. Den forsøker å motivere oss til å komme over dørstokken, hvordan planlegge for aktivitet og hvilke helsegevinster vi kan hente ved å komme oss ut i friluft. Budskapet er at all aktivitet er bra, og noen minutter gir positiv effekt.