• Tidspunkt for møtet er onsdag 26. oktober kl. 18-20.
  • Sted: Kommunestyresalen på rådhuset, inngang B.

Møtet er åpent for alle, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Representanter fra Melhus kommune og våre innleide rådgivere vil være til stede.

Formålet med mulighetsstudien er å synliggjøre muligheter og begrensninger for plassering og type bru. I tillegg er det sett på muligheter for påheng på Melhusbrua og utbedring av Gimse bru.

Les mer om og last ned mulighetsstudien.

Gå til prosjektets nettside.

Kontaktperson

Amalie Berg
Telefon: 92095193
E-post