I Melhus kommune tilbyr vi fire ulike ICDP foreldregrupper, delt inn etter barnas alder:

 • Barnehagealder 0-5 år
  • Oppstart: Høsten 2024
  • Sted: Rådhuset
    
 • Barneskolegruppe 1.-4. trinn
  • Oppstart: 22. januar kl. 1730
  • Sted: Rådhuset
    
 • Barneskolegruppe 5.-7. trinn
  • Oppstart: Høsten 2024
  • Sted: Informasjon kommer
    
 • Ungdomsgruppe 13-18 år
  • Oppstart: 29. januar kl. 1730
  • Sted: Energiparken
Vi tar kontakt med dere som har meldt dere på når det nærmer seg oppstart. 
 

Påmelding: 

Nye kurs starter opp i januar 2024. Meld dere på allerede nå, vi tar kontakt med deg når det nærmer seg oppstart.  

Får du ikke brukt dette påmeldingsskjemaet?

Da kan du melde deg på kurs til helsesykepleier ved din skole, eller til foreldreveileder Elin Ødegård: 

Hva er ICDP foreldregruppe?

ICDP foreldregruppe er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Programmet gir ingen ferdig oppskrift eller fasit. I stedet fungerer det som et verktøy som støtter foreldre til å finne og være trygg i egne løsninger.

ICDP tar utgangspunkt i «Huset» som en metafor på barnet. Huset illustrerer åtte temaer for godt samspill og fungerer som byggesteiner for tre dialoger.

Disse bygges nedenfra. Først bli bevisst på tomta, deretter bygge grunnmuren, så etasjer og til slutt taket.

Tomten vi bygger huset på, er hvordan vi oppfatter barnet. Her ligger verdiene og erfaringer vi som omsorgspersoner tar med oss fra vår kultur, vår familie og våre egne opplevelser. Noen erfaringer er gode, noen er ikke så gode. I ICDP blir vi gjort bevisste på hva dette betyr for meg som omsorgsperson. 

Hvordan foregår dette?

Gruppa møtes ukentlig over åtte uker. Vi tar for oss åtte ulike tema for et godt samspill med barnet.

Samtalene i gruppa tar utgangspunkt i dine og andres erfaringer fra hverdagen. Det handler mye om hvordan vi som foreldre oppfatter vårt barn, og hvordan vi som voksne kan forstå og møte barnet.

Hvordan kan vi hjelpe barnet til å få en best mulig utvikling, og hvordan finne trygghet og bekreftelse i alt det vi gjør som er bra, og det at vi er gode foreldre?

Hva diskuteres i møtene?

Diskusjonene går helst runde de ulike temaene, men tema som ofte går igjen kan være:

 • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
 • Når får vi til det gode samspillet?
 • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?
 • Hvordan støtte barnet vårt når det har det vanskelig?
 • Hva er «normalt»?
 • Hvilke merkelapper har vi gitt barna våre?

Barnehagegruppa 0-5 år:

Tema som kan drøftes i disse gruppene kan være:

 • Hvem er sjefen i huset?
 • Søvn
 • Grensesetting
 • Hverdagskabalen og tidsklemma
 • Ja eller nei? Nei først, så ja…?
 • Søskensjalusi
 • Forholdet og voksenlivet oppi småbarnstida
 • Din magefølelse som forelder

Barneskolegruppe 1.-4. trinn:

Tema som kan drøftes i disse gruppene kan være:

 • Vennerelasjoner
  • Når ungen har vært i en krangel – hvordan stå i det?
  • Klikkdannelser
 • Samarbeid skole-hjemmet
 • Lekser
 • Gaming, nett, skjermtid
 • Krav til oss som foreldre
 • Selvstendighet
  • Pakke sekk, smøre matpakke
  • Være hjemme alene
  • Sykle til trening
 • Selvbilde og selvtillit

Barneskolegruppe 5.-7. trinn:

Tema som kan drøftes i disse gruppene kan være:

 • Vennerelasjoner
  • Når ungen har vært i en krangel – hvordan stå i det?
  • Klikkdannelser
 • Samarbeid skole-hjemmet
 • Lekser
 • Gaming, nett, skjermtid
 • Krav til oss som foreldre
 • Selvstendighet
  • Pakke sekk, smøre matpakke
  • Være hjemme alene
  • Sykle til trening
 • Selvbilde og selvtillit
 • Overgang barn – ungdom

Ungdomsgruppe 13-18 år

Tema som kan drøftes i disse gruppene kan være:

 • Sosiale medier, skjermtid
 • Tilbaketrekking – ungdommen vil helst være på rommet
 • Skape gode stunder med ungdommen
 • Pubertet og humør
 • Brytningstid
 • Hvordan få tilgang på ungdommen vår?
 • Hva strever de med?
 • Tør å være kjip – om å sette grenser
 • Utprøving – fest og alkohol
 • Selvbilde og selvtillit
 • Hvordan tåle at de har det tøft og vondt?
 • Avvisning og meningsbryting
 • Konflikter

Hvorfor vil det fungere i en gruppe?

Vår erfaring er at diskusjonene blir gode i en gruppe. Foreldrene deler mange erfaringer, bekymringer og gleder. Det oppleves godt å snakke med andre i samme situasjon. Målet er at foreldrene skal føle seg enda litt tryggere i rollen etter endt kurs.

Trygghet er viktig. Helt i starten lager vi oss regler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre i gruppa.

Hva står ICDP for?

ICDP står for International Child Development Programme, og er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Målgruppa er alle foreldre/foresatte og omsorgsgivere.

Det er lett tilgjengelig, men grundig faglig forankret.

Les mer på icdp.no.