Retningslinjene anbefaler at jordmor kommer på besøk 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset, og at helsesykepleier kommer innen 7-10 dager.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:
 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Hentet fra nasjonale retningslinjer hentet fra Helsedirektoratet

Helsenorge kan du lese retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av konsultasjonene. 

Illustrasjonsbilde av en baby som veies på helsestasjonen. Foto: Mostphotos.com/Andrey Popov
Illustrasjonsbilde av en baby som veies på helsestasjonen. Foto: Mostphotos.com/Andrey Popov

Når skal barnet mitt på helsestasjonen?

 • Det er en målsetting om at flest mulig får tilbud om hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel tilbys alle
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier
Illustrasjonsbilde av vaksinesprøyte. Foto: Pixabay.com/Memed_Nyrrohmad
Illustrasjonsbilde av vaksinesprøyte. Foto: Pixabay.com/Memed_Nyrrohmad

Vaksinering

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Helsestasjonen skal gjennom helsestasjonsprogrammet bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt

Helsesykepleier, lege, fysioterapeut, jordmor og annet personell på helsestasjonen skal være oppmerksomme på forhold som kan tyde på at barnet er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, og ved konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet observere barnet og familien for å avverge og avdekke slike forhold.

Når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når barnet viser vedvarende og alvorlige atferdsvansker, skal personellet på helsestasjonen melde til barnevernet (hentet fra retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten hos Helsedirektoratet). 

Kontaktinformasjon

Melhus helsestasjon

Telefon: 72 85 82 40 (kl. 8-11 og 13-15, tirsdager kl. 8-11)
Adresse: Postboks 55, 7221 Melhus
Besøksadresse: Rådhusvegen 2, Melhus rådhus, inngang D, 2. etasje

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30 

Lundamo helsestasjon

Adresse: Bruavegen 50, 7232 Lundamo
Besøksadresse: Lundamo lege- og helsesenter, 7232 Lundamo

Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre kl. 8-15

 • Stengt torsdager
 • Stengt tirsdager i partallsuker
 • Sommerstengt uke 26-33