Hvem kan få tilbud om fritidskontakt?

Tilbudet er for deg som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.

Du kan få et individuelt tilbud, eller vi kan gi et tilbud i gruppe. 

Hva er formålet med ordningen?

Fokus ligger på å bryte isolasjon ved at mennesker kommer seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter. I tillegg får de bygd nettverk og prøvd ut nye aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe personer å bli mer trygge på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. Fritidskontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangementer eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem får jeg hjelpen fra?

Mens forvaltningskontoret er saksbehandler på søknaden din, er det Frivilligsentralen, som rekrutterer og administrer fritidskontakter. Gjelder det praktiske spørsmål om ordningen, ta kontakt med dem. 

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen:
Telefon: 902 78 305 / 72 85 81 08
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

Hva koster det?

Fritidskontakt er gratis.

Du må selv dekke utgifter til inngangspenger og lignende, både for deg selv og for fritidskontakten. Men du kan søke om ledsagerbevis. Dette beviset gjør at fritidskontakten får gratis inngang på en rekke aktiviteter.

Uenig i vedtaket

Er du uenig i vedtaket, har du rett til å klage. Klagen må bli sendt innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du fortelle hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret. Finnes det opplysninger som kan ha betydning for saken, bør du skrive det ned. Klagen sender du til forvaltningskontoret, som skal vurdere klagen. Hvis de ikke tar klagen til følge, sender de den videre til fylkesmannen i Trøndelag, som gjør en endelig vurdering av klagen.

Jeg ønsker å bli fritidskontakt – hva gjør jeg?

Så flott at du ønsker å bidra! Vi trenger forskjellige fritidskontakter, med ulike erfaringer og interesser. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Du er en pålitelig person, som liker å jobbe med mennesker
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år
  • Du kan levere oppdatert politiattest, som må være gyldig i tre måneder framover

Du kan bli støttekontakt for både barn, ungdom, voksne og eldre. Det kan være mennesker som trenger bistand for å mestre ulike fritidsaktiviteter, eller mennesker som trenger hjelp for å komme seg ut av sitt eget hjem, treffe andre mennesker og ha en meningsfull fritid. Vi tilbyr også fritidskontakter for grupper, så si gjerne ifra og kryss av for det i søknadsskjemaet dersom dette er noe du kan tenke deg. 

For å bli fritidskontakt, sender du dette skjemaet til Frivilligsentralen. Ta også gjerne direkte kontakt med dem dersom du tenker på å bli fritidskontakt, eller har noen spørsmål rundt ordningen. Her kan du ta en uforpliktende prat med dem om hva jobben innebærer og hva som vil kreves av deg.  

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen:
Telefon: 902 78 305 / 72 85 81 08
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen

Telefon: 902 78 305 / 72 85 81 08
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

Nyttig informasjon om fritidskontakt

Det offentlige nettstedet Helsenorge.no har en side som informerer om ordningen, og rettighetene knyttet til den. Du finner nettsiden her