Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.
Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra.
Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon: postmottak@melhus.kommune.no eller 72 85 80 00

uke 32 - 34, 10. august til 27. august
Melhus rådhus, inngang B  kl. 10.00 - 16.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Melhus rådhus, inngang B  kl. 10.00 - 19.00 torsdager

uke 35-36, 30.august til 10.september
Melhus rådhus, inngang B  kl. 10.00 - 19.00 mandag tom torsdag
Melhus rådhus, inngang B  kl. 10.00 - 16.00 fredager

Lørdag 4. september
Melhustorget, Melhus kl. 10.00 - 17.00
Coop Lundamo, Lundamo kl. 10.00 - 16.00
Coop Korsveien, Korsvegen kl. 10.00 - 15.00

Du kan avgi din forhåndsstemme i alle kommuner i landet

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget fra en annen kommune enn den du er folkeregistrert i.
Forhåndsstemmer du i en annen kommune utenfor hjemfylket ditt, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienens navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/ gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

En valgfunksjonær skal stemple stemmeseddelen din, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen. Konvolutten blir deretter sendt til din hjemkommune for opptelling.

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelser skjer til postmottak@melhus.kommune.no eller tlf 72 85 80 00.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. 
På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang:

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon med bilde!

Følg smittevernsregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder den enkelte kommune.

Ikke dra til stemmelokalet om du er syk.
Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.
Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra.

Hold avstand til andre velgere.
Hold køen, og vent for anvisning til stemmeavlukke.
Ha god håndhygiene når du stemmer.