Hvilken konto skal jeg betale inn til?

Alle faktura skal betales inn til kontonummer 4213.56.23878

KID-nummeret er feil - hva gjør jeg?

Siste siffer i KID-nummeret er av og til en bindestrek (-). Den skal være med! 

Dersom du fortsatt ikke får det til, kan du betale fakturaen uten KID-nummer. Da oppgir du fakturanummer i meldingsfeltet. 

Faktura fra barnehage eller SFO

Er fakturaen feil, eller lurer du på noe? 

Ta kontakt med din barnehage eller SFO

Jeg har ikke mottatt faktura for barnehage eller SFO denne måneden

Ta kontakt med din barnehage eller SFO

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Har du spørsmål om avgiftene eller eiendomsskatten? Ta kontakt med teknisk drift per e-post

Har du spørsmål om å dele opp- eller utsette fakturaen? Ta kontakt med økonomiavdelingen per e-post

Har du ikke bodd i boligene hele året? 

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier av bolig. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Du kan ta kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale avgifter er tatt med i oppgjøret. 

Faktura for hjemmehjelp, korttidsopphold, matombringing, trygghetsalarm og lignende tjenester

Har du spørsmål til disse fakturaene, ta kontakt med det helse- og omsorgssenteret du mottar tjenesten fra. 

Kan jeg dele opp eller få utsettelse på fakturaen?

Ta kontakt med økonomiavdelingen på e-post, så skal vi finne en løsning sammen. Oppgi fakturanummer. 

Hva skjer om jeg ikke betaler innen fristen?

Hvis du ikke betaler innen forfallsdato, vil vi sende deg et inkassovarsel per post med ny betalingsfrist med et purregebyr på 35 kroner. 

Hvis du heller ikke betaler inkassovarselet innen fristen, blir det oversendt til inkassoselskapet Intrum. 

Må jeg melde fra om adresseendring til dere når jeg flytter?

Ja, send oss gjerne en e-post med den nye adressen din. Den blir ikke automatisk oppdatert selv om du har meldt fra til Folkeregisteret. 

Hvor ofte sender dere ut faktura?

Kommunale avgifter:

To ganger i året. Faktura for første halvår har forfall i april, faktura for andre halvår har forfall i oktober. Les om kommunale avgifter

Barnehage/SFO: 

En gang per måned, unntatt juli som er betalingsfri. Forfall er den 30. i hver måned. Les om barnehagene våre

Kulturskolen: 

To ganger i året (vår og høst). Mer om kulturskolen

Hjelpeordninger/hjemmetjeneste/matombringing/: 

En gang per måned. Forfall er den 30. i hver måned. 

Husleie: 

En gang per måned. Forfall er den 20. i hver måned. 

Diverse: 

Fortløpende. 

Kan jeg få faktura tilsendt på e-post?

Dessverre har vi i dag ingen ordning for fast utsendelse av faktura per e-post.

Du kan velge mellom å motta faktura per post, som eFaktura, avtalegiro eller EHF (for bedriftskunder). Dette ordner du i din bank/nettbank. 

eFaktura og AvtaleGiro

Hvordan oppretter jeg eFaktura og/eller AvtaleGiro? 

Du kan selv opprette AvtaleGiro og/eller eFaktura i din nettbank. Du velger selv om du vil ha en av delene eller begge deler. 

Vi anbefaler at du setter beløpsgrensen for AvtaleGiro til minimum tre ganger fakturabeløpet, slik at det er rom for å trekke to fakturaer i samme måned, i tillegg til at det tas høyde for prisjusteringer. 

Kan jeg både ha eFaktura og AvtaleGiro?

Ja, det kan du. 

Med kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro sendes eFakturaen med detaljer direkte i nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen. Den trekkes automatisk på forfallsdato. Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen betalte regninger i nettbanken. 

Jeg har AvtaleGiro. Hvorfor er ikke fakturaen trukket fra min konto?

Når du oppretter AvtaleGiro, oppgir du en øvre beløpsgrense for hvor mye vi kan trekke. Er denne grensa satt lavere enn fakturabeløpet, vil ikke fakturaen bli trukket. 

Dersom det ikke er nok penger på kontoen på forfallsdato, vil den heller ikke bli trukket. 

Hvorfor mottar jeg eFaktura når jeg ikke har tegnet avtale om det?

Hvis du har valgt å "takke ja" til alle som tilbyr eFaktura i nettbanken din, vil du automatisk motta eFaktura fra oss. 

Hvis du ikke ønsker å motta eFaktura, anbefaler vi at du går inn i nettbanken og skrur av dette valget. Får du det ikke til, anbefaler vi å ta kontakt med banken din. 

AvtaleGiro vil ikke bli påvirket av dette.

Hvorfor får jeg samme eFaktura i to forskjellige nettbanker?

En eFakturaavtale er knyttet mot deg som person, og ikke banken din. Derfor vil den vises i alle nettbankene du er kunde i. Når du betaler fakturaen i den ene nettbanken, vil den forsvinne fra de andre. 

Får du problemer med dette, kontakter du banken. 

Med nye endringer fra 1. desember 2021 ble eFaktura enda enklere å bruke. Les mer om endringene på efaktura.no

Jeg har mottatt eFaktura tidligere, men har nå fått faktura på papir. 

Du må velge «Ja takk til alle»/«Alltid eFaktura» i nettbanken din for å få eFaktura fra oss. Hvordan dette gjøres, varierer fra nettbank til nettbank. Hvis du trenger hjelp, tar du kontakt med banken din.

Jeg har mottatt eFaktura tidligere, men nå kommer den i nettbanken til ektefellen.

eFakturaen kommer i nettbanken til det personnummeret som er registrert på kundenummeret. I dette tilfellet har du trolig hatt registrert en eFaktura-avtale på din ektefelles kundenummer. Dette er ikke lengre mulig.
Ta kontakt med utsteder av faktura om du ønsker å endre mottaker (for eksempel: Ta kontakt med barnehagen om du ønsker å få endret informasjon på barnehagefaktura).

Jeg har mottatt papir-faktura tidligere, men nå kommer den som eFaktura.

Årsaken til at den kommer som eFaktura, er at du har valgt «Alltid eFaktura» i nettbanken din. Dersom du fortsatt ønsker å motta faktura på papir fra oss, kan du enten fjerne dette valget i nettbanken (men da vil du heller ikke motta eFaktura fra noen andre) eller du kan reservere deg mot eFaktura fra Melhus kommune. Dette må du registrere i nettbanken din, og kontakt banken dersom du trenger hjelp.

Jeg mottar eFakturaen i Vipps, men ønsker ikke dette.

En eFaktura vises i alle betalingsflater du har, både nettbank, mobilbank og Vipps. Når den blir behandlet i en av disse betalingsflatene, vil den forsvinne fra de andre. Dersom du ikke ønsker å se fakturaen i Vipps, kan du skru av denne innstillingen i Vipps under Profil, Regninger og eFaktura. Der finner du et valg som heter "Vis regninger i Vipps".

Jeg finner ikke igjen eFakturaen i nettbanken min.

I alle nettbanker finnes det et eFaktura-Arkiv, og der finner du behandlede eFakturaer. Trenger du hjelp til å finne fram, kontakter du banken din.

 

Jeg har fått purring. Hvorfor har jeg ikke mottatt faktura først?

Det kan være at du ikke har oppdaget at du har mottatt opprinnelig faktura fra oss. Faktura sendes enten i posten eller som eFaktura. Her er mulige årsaker til at du ikke har mottatt opprinnelig faktura: 

  • I posten: Dersom vi har sendt deg faktura per post regner vi den som sendt, med mindre den kommer i retur. Kommer den i retur, kontrollerer vi adresse og sender den ut på nytt med utsatt forfallsdato
  • Som eFaktura: Denne må godkjennes i nettbanken for at den skal trekkes. Sjekk i nettbanken om det ligger eFaktura der, som ikke er godkjent. 
  • Som AvtaleGiro: Beløpet skal da trekkes automatisk på forfallsdato, noe som skal vises i forfallsregisteret i nettbanken. Mulige årsaker til at det ikke er trukket, kan være manglende dekning på konto, eller en beløpsgrense som er lavere enn fakturabeløpet

Hvorfor har jeg flere kundenummer hos dere?

Kommunale avgifter har egne kundenummer. De begynner på sifferet 8. De følger eiendommen. Hvis du selger eiendommen din, er det viktig at du sletter eFaktura- og AvtaleGiro-avtalene for dette kundenummeret. 

Andre faktura fra oss kommer på et annet kundenummer. 

Bankrelaterte spørsmål

Hvorfor ser jeg fakturabeløpet, men ikke fakturadetaljer i nettbanken? 

Det skyldes ofte innstillinger i din nettbank, og kan endres der. 

Jeg har mottatt krav i Vipps. Hvordan kan jeg slippe det? 

Dette skyldes sannsynligvis en innstilling i Vipps-appen. Det kan du deaktivere på følgende måte: 

  1. Åpne Vipps-appen
  2. Velg Profil
  3. Velg Regninger
  4. Velg eFaktura. Her kan du fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps