I følge kommuneloven har ordføreren som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han/hun er valgt medlem. Ordføreren er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dens vegne om ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren kan kontaktes på e-post: jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no

Varaordfører er Stine Estenstad som representerer Høyre.
Hun kan kontaktes på e-post: stine.estenstad@melhus.kommune.no