Send melding som gjelder veg:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no

Send melding som gjelder gatelys:

E-post: gatelys@melhus.kommune.no