De ulike karantenetypene: 

Isolasjon:
Dersom du er bekreftet smittet av koronaviruset, havner du i isolasjon. 

Smittekarantene/karantene: 
Du er nærkontakt til en bekreftet smittet person. Varer i utgangspunktet i ti døgn. Du er anbefalt å teste deg ved oppstart av karantenetiden og før den utløper. Time bestiller du på www.melhus.kommune.no/korona. Du kan også ringe koronatelefonen: 906 18 260. 

Ventekarantene:
Tidligere ble du satt i ventekarantene dersom du bor i samme bolig eller har hatt nær kontakt med en som sitter i ordinær karantene. 1. juli avviklet regjeringen denne ordningen. Kommuner kan ta i bruk denne karanteneordningen dersom de mener det er nødvendig. 

Innreisekarantene:
Du har kommet fra et område eller land med mye smitte. Varer i utgangspunktet i ti døgn. Du er anbefalt å teste deg ved oppstart av karantenetiden og før den utløper. 

Les mer om karantenetypene og reglene som gjelder for de ulike på helsenorge.no. 

Hele klassetrinn eller kohorter i ventekarantene:

En ventekarantene er et anbefalt, forebyggende tiltak ved utbruddshåndtering ved mistanke om mutert virusutbrudd. Karantenen er midlertidig (ofte 1-2 døgn), og gjelder inntil nærkontakt har fått negativt testsvar. Dette tas i bruk for å få en bedre oversikt over situasjonen. 

 

I utgangspunktet ventekarantene for de som deler bolig med en nærkontakt til en smittet. Likevel kan hele skoletrinn eller barnehagekohorter bli satt i ventekarantene, når en eller flere i kohorten blir definert som nærkontakt til en smittet.

Dette kalles forsterket TISK-strategi, og brukes for å få raskest mulig kontroll på smitten. TISK står for testing, smittesporing, isolasjon og karantene, og er strategien som brukes for å slå ned smitte. Les mer om forskterket TISK på Folkehelseinstituttets sider.

Rutinen når skoleklasser eller barnehagekohorter settes i ventekarantene: 

  • Kommuneoverlege eller smittesporer varsler leder for skole eller barnehage dersom det er behov for å sette hele skoleklasser eller barnehagekohorter i ventekarantene
  • Leder for skole eller barnehage informerer foreldre og barn om hvem som skal i ventekarantene. Det varsles via Vigilo
  • Når skoleklasser eller barnehagekohorter settes i ventekarantene, medfører ikke dette at personene de bor med settes i ventekarantene. Ventekarantenen gjelder kun barnet
  • Ventekarantenen varer frem til personen som er nærkontakt har fått svar på sin første koronatest, og ved negativt testsvar avsluttes den. Nærkontakten selv skal fremdeles følge reglene for smittekarantene
  • Kommuneoverlege eller smittesporer gir beskjed til leder ved skole eller barnehage når ventekarantene for enkeltpersoner eller kohorter kan oppheves
  • Leder for skole eller barnehage gir beskjed når ventekarantene for kohorten oppheves og når barna kan komme tilbake i barnehage/skole
  • Personer som er i ventekarantene, trenger ikke å teste seg. Men har de symptomer, anbefaler vi å ta en test

Unntak for vaksinerte: 

For deg som er vaksinert, gjelder visse unntak fra kravene om karantene og ventekarantene. Les mer om det på helsenorge.no

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.com/Kate Mayer