Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskapstelefoner og teknisk vakt

Nødnummer

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nasjonalt legevaktnummer  116 117

 

Teknisk vakt

Meld fra om akutte feil som gjelder:

  • Vann og avløp
  • Kommunale veier (Gjelder det brøyting og strøing, ring Brøytevakta 99 54 18 41. Vi kan ikke ta imot SMS, men hjelper deg gjerne hvis du ringer.)
  • Naturskade

Kl. 09.00-15.00: Ring rådhuset på telefon 72 85 80 00
Kl. 15.00-09.00: Ring teknisk vakt på telefon 478 02 222

Ved strømbrudd, kontakt Tensio. Her ser du oppdatert strømstatus for Trøndelag.

Om teknisk vakt

Teknisk vakt har ansvar for kommunens egne tekniske anlegg innenfor vei, vann og avløp.

Brukerne er selv ansvarlig for at feil og mangler varsles umiddelbart. Varsling og eventuelle tiltak skal dersom det er mulig, varsles i arbeidstiden. Varsling skal skje på ordinær måte til rådhuset.

Den enkelte abonnent er selv ansvarlig for eget anlegg. Det vil si stikkledninger vann og avløp, private veier og lignende. Ved problemer på private anlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

Brøyting/strøing

Brøytevakta 
(vintervedlikehold av kommunale veier) 
995 41 841 Vi kan ikke ta imot SMS,
men hjelper deg gjerne hvis du ringer. 
E6, riksveier og fylkesveier 175  
Gang- og sykkelveier E6 175