Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

    Program for 17. mai i Melhus

LES MER clear
egenberedskapslager

Beredskap i hjemmet

Ved en langvarig hendelse er det en anbefaling at du har en viss grad av egenberedskap i eget hjem.

Det kan for eksempel være langvarig bortfall av strøm, vann, atomhendelse eller lignende.

Å ha egenberedskap betyr ikke at du ikke får hjelp ved behov, men at du dersom det er mulig skal klare deg mest mulig selv, slik at det legges minst mulig press nødetater fra den delen av befolkningen som har anledning til å klare seg selv.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Vurder risiko og sårbarhet i eget hjem

Tenk gjennom hva som kan skje. Hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det? Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre døgn, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Ler mer