• Lenke til bestilling av time
  • Velg dato og tidspunkt for når du kan teste deg
  • Logg inn med BankID
  • Velg om du enten bestiller for deg selv, eller for ditt barn eller en person man er verge for. (Du kan bare bestille for en person av gangen. Dersom du trenger å bestille for flere, fortsetter du med ny utfylling så fort den første er ferdig)
  • Ulike spørsmål om din helsetilstand dukker opp, svar på disse
  • Til slutt får du bekreftelse for bestilt time til testing på skjermen. Denne kan du skrive ut dersom du ønsker det. Du får også tilsendt bekreftelse på SMS

Du kan avbestille timen ved å gå inn på lenken du får tilsendt på SMS. NB: Du må avbestille minimum 12 timer før testen skal skje. 

Testing skal skje i henhold til nasjonale testkriterier fra Folkehelseinstituttet

1-3 dager etter testen blir tatt, finner du svaret på www.helsenorge.no. Du logger trygt på med BankID. Hvis du ikke får til å hente ut resultatet her, kan du ta kontakt med din fastlege.