Meddommere er vanlige innbyggere som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. 

Hvem kan være meddommer?

For å være meddommer må du være mellom 21 og 70 år. Du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Melhus kommune. Det stilles ingen krav til utdanning eller inntekt, men du må kunne snakke og forstå norsk. 

Slik søker du om å bli meddommer

Hvis du ønsker å bli meddommer kan du sende en kort søknad til Melhus kommune på epost eller med brev.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger (jfr Domstolloven § 69):
Fullt navn
Adresse
Postnr-sted
Fødselsnummer (11 siffer)
Telefonnummer
E-postadresse
Yrke
Stilling

Skriv gjerne utfyllende opplysninger om du har spesiell fagkompetanse, som ikke kommer frem i stillingsbenevnelse/ yrkestittel.

Søkanden kan sendes til:
Epost
Postadresse: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus

Her finner du mer informasjon om å være meddommer i Melhus kommune.