Vi har bedt ansatte, foreldreutvalg (FAU) og elevrådene på våre skoler om å svare på hva som er de tre viktigste verdiene for å sikre en god oppvekst i Melhus helt frem mot 2040. 

Vi har fått inn hele 262 svar, og ordskyen over viser verdiene som gikk oftest igjen.