Ei partssammensatt arbeidsgruppe er satt ned:

  • Jan Erik Landrø, enhetsleder Kultur og fritid
  • Vigdis Ledahl, enhetsleder Familie, forebygging og mestring
  • Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst
  • Cecilie Beske Eide, rådgiver oppvekst
  • Bente Estenstad, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
  • Marit Løvseth Seehuus, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
  • Marthe Eid, kommunikasjonsrådgiver IT og digital samhandling
  • Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst og kultur