I løpet av vinteren og tidligvåren har prosjektgruppa jobbet intensivt med Veivalg-prosjektet. Nå er rapporten fra fase to klar. 3. mai starter den politiske behandlingen av den.

Først i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, før den dagen etter skal opp i utvalg for helse og oppvekst. 10. mai skal den opp i formannskapet, før den endelig behandles av kommunestyret 24. mai.

To delrapporter

Rapporten leser du her: Veivalg for helse og velferd. Del 2: Dimensjonering av tjenestetilbudet (PDF). Mens del 1 av prosjektet staket ut kursen for helse- og velferdssektoren i Melhus for framtida, har del 2 handlet mer om det konkrete: Dimensjonering og organiseringa av tjenestene basert på vedtaket i del 1. Rapport fra fase 1 kan du lese her (PDF)

Vi må vri tjenestene

I denne saken kan du lese om hovedtrekkene i rapporten. Oppsummert handler det om forebygging, styrking av hjemmetjenester og aktivitet og tilbud i alle distrikter.

Vi må greie å vri tjenestene fra institusjon til hjemmebasert. Kort sagt: Vi må greie å bo hjemme så lenge som mulig, helst hele livet. Da har vi tro på styrking av forebyggende og tidlig innsats, og en styrking av kompetanse og antall hoder i hjemmebaserte tjenester.

Stram tidsfrist

Det har vært et intensivt arbeid, prosjektet har hatt en stram tidsfrist. Her kan du lese om hvorfor det haster såpass mye å få dette på plass.

melhus.kommune.no/veivalg finner du informasjon, spørsmål og svar, nyhetssaker og delrapport 1 og 2.